سخنی درباره انتخابات از عباس امیرانتظام


Share/Save/Bookmark

asghar62
by asghar62
13-Mar-2008
 
عباس امیر انتظام

بیست و نه سال پیش در دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و حق حاکمیت دمکراتیک با مجلس خبرگان به مخالفت برخاسته و انحلال آن را مطرح کردم. به باد افره این گناه بزرگ به حبس ابد و محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و انسانی و از جمله دیدار فرزندان دلبندم محکوم شدم.

کارنامه سراسر تاریک و خونین حکومت اسلامی که برگ برگ آن انباشه از جنایت، اعدام، شکنجه، فقر، فساد، اعتیاد، تحقیر، تورم، ریا و فریبکاری است، بزرگترین دلیل درستی تشخیص و اقدام در مخالفت با نظام سیاسی برآمده از مجلس خبرگان می باشد.

من تشکیل مجلس موسسان منتخب مردم و تصویب قانون اساسی مترقی و دموکراتیک را ضرورت خروج از این بن بست استبداد و ورود به دنیای آزاد و دمکراتیک می دانم و همچنان معتقد هستم که بدون تشکیل مجلس موسسان شرایط انتخابات آزاد و سالم فراهم نخواهد شد. به همین دلیل انتخابات جمهوری اسلامی وسیله ای است برای سرپوش گذاشتن بر چپاول و غارت ثروتهای ملی و مصادره حق تعیین سرنوشت ملی.

انتخابات جمهوری اسلامی ایران، آزادی های مدنی، اجتماعی و سیاسی را محدود کرده و در مقابل دامنه‌ی فقر، فساد و اعتیاد را گسترش می دهد. در فاصله انتخابات مجلس هفتم تا به امروز قیمت مسکن و مایحتاج معمولی مردم چندین برابر شده و نرخ تورم و بیکاری افزایش یافته و چشم انداز آینده، تاریک و تاریک تر شده است.

در هر ثانیه از حیات مجلس هفتم و مجالس قبلی، هزاران نفر به زیر خط فقر سقوط کرده و در دام اعتیاد و فساد گرفتار آمده اند. اینهمه، در شرایطی است که قیمت نفت به بالاترین سطح خود رسیده است. بدون شک چپاول‌گران و غارتگران برای تداوم حیات ننگین خود و خلق معجزه هزاره سوم و... خود نیازمند انتخابات نمایشی و نمایش انتخاباتی می باشند. ولی ملت مبارز ایران نشان داده است که از تجربه تاریخی و آگاهی سیاسی کافی برای گریز از این دام ها برخوردار است.

من مطمئن هستم که ملت ایران در برخورد با روز ۲۴ اسفند تصمیم شایسه اتخاذ خواهد کرد. عدم شرکت در بازی سیاسی حاکمیت، یک نافرمانی مدنی و بیان عقیده به شیوه مسالمت آمیز می باشد. به عنوان قدیمی ترین زندانی وجدان و عقیده در ایران، بر این باور هستم که اگر نافرمانی مدنی به شیوه قابل فهم برای افکار عمومی جهان صورت گیرد مسیر دستیابی به حق تعیین سرنوشت را هموارتر خواهد کرد. به همین منظور به نظرم می رسد که علاوه بر حرکت سیاسی، یعنی خودداری از مشارکت در انتخابات، می بایست به فعالیت ایجابی نیز مبادرت ورزید. همچون صدور اطلاعیه و بیانیه، عدم حضور در مراکز رای گیری، رفتن به مسافرت، تجمع در مراکز تفریحی، ترجیحاً در خارج از شهرها، پوشیدن لباسهای تیره و به طور کلی با استفاده از ابتکارات فردی باید نافرمانی مدنی را به صورت عینی بازتاب دهیم.

عباس امیرانتظام

۱۹ اسفند ۱۳۸۶

//www.asre-nou.net/1386/esfand/22/m-amirentezam.html


Share/Save/Bookmark

Recently by asghar62CommentsDate
Stand By Me
-
Oct 07, 2011
THANK YOU Steve and RIP
5
Oct 06, 2011
Steve Jobs: Life's lessons
14
Oct 06, 2011
more from asghar62
 
default

Men like him are extremely rare in our days.........

by Faribors Maleknasri M.D. (not verified) on

....but not too rare. One needs only to check the "IRANIAN". There one finds not only a pretty nummber of likewise men but also a good deal of likewise Women who know what is good and even better for Iranians living in Iran. Please could someone bring more about the personal History of Mr. Entezam? was he somehow a Minister in Mr.bazargan aera? chief of National Iranian Oil Company ( NIOC )for a while after the Revolution? If he was jailed for Lifetime, how comes that he is free now? if he is free. به همین منظور به نظرم می رسد که علاوه بر حرکت سیاسی، یعنی خودداری از مشارکت در انتخابات، می بایست به فعالیت ایجابی نیز مبادرت ورزید This his message has apparently not reached the millions Iranians who have overcrowded the poll stations in thier ISLAMIC REPUBLIC of IRAN today. For the 8th time for parliament and nearly 30th time since the ISLAMIC REVOLUTION 1979. Or Possibly the message has reached the most 7ty most ignorant Iranians living in Iran? My second question is: has Mr. Entezam pleaded for MOAASSESSAN before or after he lost his job by the Islamic Government? As a matter of fact KHOBREGAN were and are elected by the Iranian Nation. And MOAASSESSAN? who should elect it according to suggestion of Mr. Entezam? Also the nation? Then i dont see the difference. However the word MOASSESSAN awackes unpleasant memories by Iranians, because of the farmer history. and was the real reason why Mr. Entezam was sentenced to prison for lifetime because he had tried to bring poeple`s wealth out of country for his private usage? I mean could THIS have been the real reason? Just an uneasy question, I know but only a question among us. Greeting


Jahanshah Rashidian

When Amir Entezam during

by Jahanshah Rashidian on

When Amir Entezam during his early collaboration with the IRI was charged of "spying for the US", a number of IRI's"anti-imperialist" supporters requested a hard verdict for him. Today, we know, he was one of the first ones who realised the IRI was the usurper of a revolution which started against Shah's dictatorship and ended up caught in the clutches of a totalitarian regime.

Most high ranking members of the IRI are under investigation and wanted for their criminal and terrorist activities by different judges in the world. This seems to be the search of legitimacy which brings the regime to organise such show elections for the international opinion.


Parham

What a man

by Parham on

Keep in mind that he has written and published this inside Iran, even after enduring years in jail and putting up with all sorts of hardship.

Men like him are extremely rare in our days.