ايران در آمار


Share/Save/Bookmark

Arthimis
by Arthimis
24-Feb-2010
 

رئيس دولت نهم و دهم:« من رسماً اعلام مي كنم كه امروز ملت ايران يك ابرقدرت حقيقي و واقعي است.»

رتبه هاي جهاني ابرقدرت مذكور به شرح زير است:

رتبه هاي بالاي جدول:

ايران رتبه ي سوم خطرناك ترين كشور براي وبلاگ نويسان

خودكشي زنان در ايران: رتبه سوم جهان

رتبهٔ دوم ايران در جهان در زمينه اعدام

ايران رتبه اول در آمار مهاجرت نخبگان از ميان 91 كشور

-------------------------------------------

رتبه هاي ته جدول:

آزادي مطبوعات : ايران رتبه ۱۷۲ از ۱۷۵كشور

رتبه ۱۶۸ براي ايران در زمينه فساد دولتي

ايران و كسب رتبه 88 از نظر شاخص توسعه انساني

گذرنامه ايراني در قعر جدول جهاني اعتبار

ايران رتبه ۱۲۳ جهاني را در تامين سلامت مردم دارد

رتبه ايران از نظر نرخ تورم در ميان 225 كشور، 219 بوده است.

ايران بالاتر از آنگولا در «انتهاي جدول» جاذبه هاي تجاري

سهم زنان ايران در مديريت: رتبه جهاني 101 ميان 120 كشور

ايران رتبه 144 فضاي كسب و كار جهان

رتبه جهاني ايران در سرعت اينترنت: 186

ايران رتبه 172 از ميان 176كشور را براي آزادي رسانه كسب كرد

//iranianuk.com/article.php?id=46854


Share/Save/Bookmark

more from Arthimis