پیام تسلیت به شهبانو فرح

پیام تسلیت به شهبانو فرح
by Arthimis
05-Jan-2011
 

مادر گرامی‌ ایران زمین، درگذشته بسیار غمناک پسر عزیز شما، شاهزاده علی‌ رضا را از صمیم قلب به شما و دیگر بازماندگان خاندان پهلوی تسلیت عرض می‌کنیم. امروز ما را با خود شریک غم دانید. از پروردگار بزرگ ایران و جهان، آرزوی ، آرامش برای روح شاهزاده علی‌ رضا و بخشش قدرت، صبر و تامل برای شما علیاحضرت ، مادر خوب و عزیز ایران زمین و تمامی‌ فامیل گرامی‌ پهلوی را داریم. به عنوان یک مرد ایرانی‌ همسن پسر عزیز از دست رفته شما شاهزاده علی‌ رضا، خواهشمندم بدانید که ما همواره با شما خواهیم بود، امروز و فردا... آزادی، عشق و آرامش.
آزادی برای ایرانیان و ایران زمین

Tribute in his loving memory, Prince Ali Reza Pahlavi


Share/Save/Bookmark

more from Arthimis
 
NY GAL

My condolences to Pahlavi family

by NY GAL on

May he rests in peace. He was an educated handsome man. My heart goes to his mother Queen Farah pahlavi.