متن کتاب اول دبستان


Share/Save/Bookmark

متن کتاب اول دبستان
by Arthimis
06-Nov-2010
 

متن کتاب اول دبستان ۸۹

الفبا از پ، و ،ل شروع میشه. بابا دیگه آب نمیده چون اداره آب و فاضلاب آب رو قطع کرده. دهقان فداکار پیر شده و دنبال چندر غاز مستمری از این اداره میره تو اون اداره. مرغا هورمون خوردن و خروس شدن ، خورسا مامانی شدن برای مرغا عشوه میان و ناز میکنن، سن ازدواج مرغا بالا رفته دیگه تخم نمیذارن . چوپان دروغگو عزیز شده و کلی طرفدار داره. شنگول و منگول بزرگ شدن و گرگ شدن، مامانشونم دو سه روزی رفته تایلند گیساشو ببافه. دارا و سارا رفتن فرانسه کبابی باز کردن. کوکب خانم رفته یه مایکروفر سامسونگ خریده و دیگه حوصله مهمونداری رو نداره و جواب تلفن رو هم نمیده.کبری موهاشو مش کرده و تصمیم گرفته دماغشو عمل کنه. روباه و کلاغ دستشون تو یه کاسست. حسنک گوسفنداشو فروخته و پیکان خریده مسافر کشی میکنه. آرش کمانگیر معتاد شده و دیگه سنگ هم نمیتونه پرت کنه. شیرین ، خسرو و فرهاد رو پیچونده وبا دوست پسرش رفته اسکی. رستم و اسفندیار اسباشونو فروختن و موتور خریدن میرن کیف قاپی. پتروس از بس با دوست دخترش چت کرده انگشت درد گرفته و دیگه نمیتونه انگشتشو بکنه تو سوراخ سد. خانواده آقای هاشمی دیگه بنزین ندارن برن مسافرت در ضمن دل خوشی هم از راه و سفر ندارن چون آخرین باری که تو راه گوشت کبابی خریدن چوپان دروغگو گوشت خر بهشون داده


Share/Save/Bookmark

more from Arthimis