بی‌زحمت نام هنرپیشگان را درست بنویسید!

بی‌زحمت نام هنرپیشگان را درست بنویسید!
by Ari Siletz
16-Jan-2012
 

کسی‌ نیست به تارنمای روزنامه "دیلی تلگراف" بگوید که نام هنرمندی که در حال ماچ کردن هالیوود است "پیمان معادی" است، نه "جدایی‌ نادر از سیمین." مگر در مراسم جشنواره گوی طلائی هنرپیشه‌ای بنام "تایتانیک" حضور داشت؟

در ضمن قابل توجه مترجمین انگلیسی به فارسی: اینطور که از عکس پیداست، "گوی طلائی" نیست و "کره طلائی" است، هرچه که برگردان معمول به "گوی سبقت" بخورد. وگرنه کالیفرنیایی در نقش آن جسم طلایی قِل قِلی نبود که آقای معادی بر آن بوسه‌ گذارد. اقلا اسم اصغر فرهادی رو درست نوشتند.


Share/Save/Bookmark

Recently by Ari SiletzCommentsDate
چرا مصدق آسوده نمی خوابد.
8
Aug 17, 2012
This blog makes me a plagarist
2
Aug 16, 2012
Double standards outside the boxing ring
6
Aug 12, 2012
more from Ari Siletz
 
Ari Siletz

Thanks MPD

by Ari Siletz on

"Gooy e Zamin" has a ring to it. Also, "Gooy e Merrikh," etc.

 


Multiple Personality Disorder

از لغت‌نامه دهخدا

Multiple Personality Disorder


.
.
گوی= کره ٔ زمین . کره ٔ خاک

گوی گردان ؛ کره ٔ زمین

تیره گوی ؛ کره ٔ زمین

گوی اغبر ؛ کره ٔ زمین . کره ٔ خاکی . گوی تیره

گوی تیره ؛ کره ٔ زمین . گوی اغبر. گوی خاکی . تیره گوی . گوی مغبّر

گوی خاکی ؛ کره ٔ زمین . کره ٔ خاک .
- گوی زمین ؛ گوی خاکی . کره ٔ زمین :

گوی ساکن ؛ کره ٔ خاک . کره ٔ زمین .رجوع به همین کلمه شود.
- گوی سیه ؛ کره ٔ خاک . گوی تیره . کره ٔ زمین . گوی اغبر

- گوی فلک ؛ کره ٔ زمین . کره ٔ خاکی . گوی تیره

گوی مغبّر ؛ کره ٔ زمین . کره ٔ خاک


پندارنیک

این که چیزی نیست...

پندارنیک


 

 

اسم به جای خود، در جای دیگری سخنان کارگردان را اخته
کردند........."مردم صلح دوست" را بنا بر سیاستهای پنهان و آشکارشان تبدیل
کردند با "مردم دوست داشتنی" یا چیزی از این قبیل........


Maryam Hojjat

Ari, thanks for clarification

by Maryam Hojjat on

I was wonder who he is with Farhadi.


Ari Siletz

جناب میمپدال

Ari Siletz


 

۱. باشه، به ضمانت شما، در مورد "کره" سخت نمی‌گیریم. مترجمین در دفتر
مدرسه جلوی همه قول داده اند که از این پس "کره زمین" را "گوی زمین"
بنویسند.

۲. در مورد ماچ کردن کالیفرنیای جنوبی و بخصوص هالیوود به عکس خودِ گوی
مراجعه کردم و در مقایسه با عکس بالا و مشاهده محل مارپیچ روبان فیلم
تخمین زدم که لب آقای مرادی در نیمکره شمال و در طول جغرافیایی بین ۱۲۰ و
۱۷۰ درجه قرار دارد. این محدوده شامل هاوایی، اقیانوس آرام، و کالیفرنیا
میشود. چون دریا را به رسم خشایار شاه تازیانه میزنند و ماچ نمیکند، میماند
هاوایی و کالیفرنیا. حالا آقای مرادی چه انگیزه‌ای دارد که هاوایی را ماچ
کند و یا شهر سان فرانسیسکو را؟ با تعقیب انگیزه بقیه معما حل شد.

۳."گوی سبقت" از همان "گوی سبقت ربودن" خودمان میاید، در اشاره به رقابت برای جایزه.

۴. گل گفتی‌ رفیق. بر منکرش لعنت.


Multiple Personality Disorder

آری جان،

Multiple Personality Disorder


.

«کره» ریشه در عربی دارد، و می‌دانی که این روزها جنبشی بر علیهِ کلمات عربی بر‌پاست.  «گوی‌ طلائی» بد نیست، زیاد سخت نگیر، ولی بهتر از آن این است که بگوئیم «گوی زرین»!

سئوال، "هالیوود" را ماچ می‌کند از کجا واردِ این قضیه شد؟

سئوال، منظورت از «گوی سبقت» چیست؟

یادداشت الحاقی، لعنت بر کسانی که بر علیهِ تو بلاگ می‌نویسند.


Mohammad Ala

Thanks Ari jan.

by Mohammad Ala on

Thanks Ari jan, for your attention.  That is the least they could do.  Great moments for Iranians and non-Iranians who love films.