اراده و توکل...


Share/Save/Bookmark

alborz
by alborz
24-Jun-2008
 

هدف از درج  این  بیان  دعوت به ابراز  عقیده  شماست و ایا اینکه این  دو نیروی محرک در زندگی بشری میتوانند  با  هم همخوانی  داشته باشند و  یا  اینکه میبایستی  بین  این  دو انتخاب کرد؟  هر  دیدگاهی محترم و بیان خوش مطلوب !

 << ای  بنده  من ،  تو  اراده ای  داری  ومن  اراده ای ،  اما  در  عالم  آنچه  واقع  می  شود ،  تنها  اراده  من  است  نه  اراده  تو.   پس  اگر خودت  را  آماده  پذیرش  اراده  و  مشیت  من  کنی ،  خواسته های  تو را  به  تو عطا  خواهم  کرد  و  الا  تو  در  اراده   و  خواسته ات  به  عذاب  خواهی  افتاد  وعاقبت  هم  همان  خواهد  شد  که  من  اراده  نموده ام.>>

                                                                 حضرت  بهاء الله


Share/Save/Bookmark

more from alborz
 
default

Thank you for adding this

by Sarah Doo (not verified) on

Thank you for adding this quote....it's beautiful.


default

Mr. Alborz; Could you please

by sz (not verified) on

Mr. Alborz;
Could you please provide the reference to this quote?
Thanks you.