شعر بیژن ترقی - ندای وحدت در کثرت ایران زمین


Share/Save/Bookmark

شعر بیژن ترقی - ندای وحدت در کثرت ایران زمین
by alborz
31-Jan-2011
 

این شعر که در سال ۲۰۰۵ برای اولین سرود ملی‌ ایران نوشته شده حاکی از یک وحدتی است که همه ما ایرانیان خواستار آن هستیم و به آن دست خواهیم یافت.

مقایسه تحولات اخیر جهان عرب و ایران طبیعی است ولی‌ از لحاظ مقطع زمانی‌ و بلوغ اجتماعی تفاوت‌های اساسی‌ وجود دارد که نوشتار‌های اخیر به آن پرداخته‌اند.  ولی‌ در مورد نتیجه‌گیری از این برسی‌ها باید دیدگاهی فرانگر داشت.  تحولات دنیا همه ملت‌ها را در بر خواهد گرفت و ایران نیز به صورتی‌ کاملا مختص خود از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی‌ و اعتقاداتی خواهد گذشت.  در نهایت: "ایران مرکز انوار گردد. این خاک تابناک شود و این کشور منوّر گردد و این بی نام و نشان شهیر آفاق  شود و این محروم محرم آرزو و آمال و این بی بهره و نصیب فیض موفور یابد و امتیاز جوید و سرافراز گردد." - حضرت عبدالبهأ

 

وطن ای هستی من

شور و سرمستی من

جلوه کن در آسمان

همچو مهر جاودان

بشنو سوز سخنم

که هم‌آواز تو منم

همه‌ی جان و تنم

وطنم وطنم وطنم وطنم

بشنو سوز سخنم

که نواگر این چمنم

همه‌ی جان و تنم

وطنم وطنم وطنم وطنم

همه با یک نام و نشان

به تفاوت هر رنگ و زبان

همه با یک نام و نشان

به تفاوت هر رنگ و زبان

همه شاد و خوش و نغمه‌زنان

ز صلابت ایران جوان

ز صلابت ایران جوان

ز صلابت ایران جوان 


Share/Save/Bookmark

more from alborz
 
alborz

Glad that you agree...

by alborz on

.dear Maryam and Souri

 

همه با یک نام و نشان

به تفاوت هر رنگ و زبان

همه شاد و خوش و نغمه‌زنان

ز صلابت ایران جوان

Alborz


Souri

Very true

by Souri on

Great short analysis, dear Alborz. Very true, indeed. I truly enjoyed listening to that performance. The first time I heard that anthem was here:


Anis Cyrus

Unity

by Anis Cyrus on

Hope that after such a long period of pain and suffering Iran will finally witness the fulfilment of the words of Abdul-Baha.


Maryam Hojjat

Beautiful, Indeed

by Maryam Hojjat on

I hope this poem with beautiful performance of Shaghayegh Kemali brings us together.