قضیه شکل اول، شکل دوم - ارزش ها، مسئولیت ها و عواقب آن


Share/Save/Bookmark

alborz
by alborz
26-Oct-2009
 

حدود ۳۰ سال پیش، "کیارستمی" فیلم کوتاهی ساخت با نام "شکل اول- شکل دوم". در این فیلم با چهره هائی مصاحبه می شود که از جمع آنها انگشت شماری زنده اند. برخی ها اعدام شدند، برخی سالها زندانی و شماری معزول و خانه نشین، برخی ناچار به مهاجرت سیاسی شدند و برخی نیز به مرگ طبیعی از دنیا رفتند. یک سئوال، سوژه این فیلم است: "آیا کسی که زیر فشار کسی و یا موضوعی را لُو می دهد، مقصر است؟"

فیلم در نخستین سال بنای جمهوری اسلامی ساخته شده است و ما در آن با چهره جوان دکتر ابراهیم یزدی، دکتر عبدالگریم لاهیچی، صادق قطب زاده، نادر ابراهیمی و... در کنار آیت الله گلزاده غفوری که دو فرزندش به جرم مجاهد بودن اعدام شدند و خود از نمایندگی مجلس قهر کرد و رفت به کنج خانه و گفته می شود لباس روحانیت را هم در آورد، نورالدین کیانوری دبیراول وقت حزب توده ایران، آیت الله خلخالی و... روبرو می‌شویم که هرکدام به این سوال پاسخ هائی گاه بکلی متفاوت و گاه نزدیک به هم پاسخ می دهند. فیلمی است به غایت دیدنی و حتی تاریخی .

Ghazieh shekle aval shekle dovvom from Green Mind on Vimeo.


Share/Save/Bookmark

more from alborz
 
Goudarz Eghtedari

Test of the reality is upon us!

by Goudarz Eghtedari on

 به نظر من اين يك پروژه ي نا تمام است.  
با اجازه كيارستمي كسي بايد ادامه ي اين پروژه را بنويسد.  و  آنچه در فيلم
 گفته شده را يا آنچه گوينده در عمل انجام داده مقايسه كند.
برخي از اين افراد مانند نورالدين كيانوري در سالهاي بعد عملا سوژه ي
 واقعي همين تست بوده اند


Anita

پیمان

Anita


به نظر من هر عهد و پیمانی که انسان میبنده باید پایش ایستاد و کسی را لو نده. یا پیمانی را قبول میکنی یا خیر.

در تاریخ ایران در زمان قاجار بدیع را دستگیر میکنند و بدن او را با فلز گداخته چندین با ر به طرز فجیعی داغ میکنند و در پایان با فرو بردن پتکی بر مغز ش او را میکشند ولی او
از عهد و پیمان عقیدتی خود  بر نمیگرده.

 

 البته در این فیلم چندین نکته اخلاقی بزرگ نهفته هست.

 

 

 


Mohammad Ala

Thanks

by Mohammad Ala on

Thanks Alborz jaan;

This tape has been posted twice before, and it is important to watch it. 

http://iranian.com/main/blog/mohammad-ala/film-worth-watch