یکی‌ پس از دیگری خادمین جوامع بهائی صدایشان شنیده میشود.


Share/Save/Bookmark

یکی‌ پس از دیگری خادمین جوامع بهائی صدایشان شنیده میشود.
by alborz
17-Mar-2009
 

با فاصله چند روز پس از نامه خادمین جامعه بهائی کرمان، خادمین منطقه ۴ تهران نیز به همراهی از خواهران و برادرن خود و توکل به مشیت الهی، پیامی به دادستان کلّ کشور فرستادند که برای یکا یک آنها و جامعه بهائی ایران سرنوشت ساز خواهد بود.  این نامه‌ها حاکی از ایمان راسخ این افراد میباشد و برگ‌هائی تازه در تاریخ معاصر ایران. 

دادستن کلّ کشور

جناب آقای قربانعلی دری نجف آبادی

احتراما

در بهمن ماه امسال حضرتعالی در نامه‌ای خطاب به وزیر محترم اطلاعات، ضمن متهم کردن تشکیلات دیانت بهائی به جاسوسی برای اسراییل، خواستار تعطیلی‌ نهادهای اداره کنند امور جامعه بهائی ایران (که تحت عنوان خادمین فعالیت میکردند) شدید.

متاسفانه اتهام جاسوسی برای اسرئیل موضوعی است که در سال گذشته بأعث برخورد با پیروان آیین بهائی در ایران شده است.  بهائیان بر اساس تعالیم دینی خود صراحتا از دخالت در امور سیاسی منع شده و خود را مقید به اطاعت از حکومت می‌‌دانند و به همین دلیل به عنوان شهروندان ایرانی‌ خود را در قبال سرزمین خود مسئول دانسته و موظفند که در راه آعتلا و پیشبرد وطن خویش همراه با سایر هم میهنان، صادقانه تلاش کنند.  اینکه وجود آماکن مقدس دیانت بهائی در سر زمین اسراییل امروزی دلیل بر جاسوسی به نفع آن کشور باشد اتهام بی‌ اساسی است.  چرا که علاوه بر دیانت بهائی، آماکن مقدس سایر ادیان الهی نیز در همان سر زمین واقع است.  ضمن اینکه حتما حضرتعالی استحضار دارید که حضرت بها‌الله حدود ۸۰ سال قبل از تشکیل کشور اسراییل، توسط دو حکومت اسلامی آن زمان- قاجار و عثمانی- به عنوان فردی تبعیدی و بلاجبار به آن محل منتقل شدند.  بنا بر این اتهام جاسوسی به نفع اسراییل  که مترادف با خیانت به وطن میباشد به هیچ عنوان برازنده بهائیان نبوده و نیست و ما این را قویا رد می‌کنیم.

در مورد تعطیلی‌ تشکیلات جامعه بهائی ایران، حتما مستحضرید که در سال ۱۳۶۳ و پس از اعلام دادستان وقت کلّ کشور تشکیلات جامعه بهائی ایران که بر اساس نظام اداری و مبتنی بر انتخابات بود تعطیل و محافل ملی‌ و محلی نیز فعالیت خود را متوقف کردند.  از آن زمان تاکنون جمع‌های خادمین برای رسیدگی به امور روحانی و اجتمایی جامعه بهائی فعالیتهای محدودی در حد رسیدگی به احوالات شخصیه و تربیت اطفال بهائی انجام میداده است.  این فعالیتها با اطلاع کامل مسئولین امور بوده و حتی خادمین در مواردی که با اصول اعتقادی دیانت بهائی مغایرتی نداشت با مسئولین امور کشوری ملاقات و همکاری‌هایی نیز داشته‌اند.  استنباط جامعه بهائی از این روند در ۲۴ سال گذشته چنین بوده است که مسئولین کشور از این فعالیتها مطلع بوده و با علم بر بی‌ خطری آن برای نظام، مانعی در جهت آن ایجاد نمی‌‌کردند.

اکنون که دادستان محترم کلّ کشور رسما تعطیلی‌ این فعالیتها را علام نموده و بیت العدل اعظم و یاران ایران نیز با این امر موافقت نموده‌اند، از این تاریخ به بعد این جمع به عنوان خادمین منطقه ۴ تهران به فعالیت خود پایان داده و من بعد هیچ مسئولیتی نداشته و اعضا آن مانند یک فرد عادی جامعه به امور فردی خویش میپردازند.  امید چنین است که این اقدام که در جهت اثبات حسن نیت جامعه بهائی اتخاذ شده است موجب رفع سؤ تفاهمات موجود گشته و انشا‌الله زمینه را برای رفع تضییقات و محرومیتهای پیروان آیین بهائی به عنوان شهروندان کشور ایران فراهم سازد.

                                                                                   با تقدیم احترام

نصرت‌الله امینی              امیلیا شیدان شیدی          افراسیاب فیروزیان

رونوشت: وزیر محترم اطلاعات


Share/Save/Bookmark

more from alborz
 
alborz

Dear A. Happy Naw-Ruz to you also...

by alborz on

... the best wishes for all in the coming year.

Alborz


default

خندهٴ گل

A. (not verified)


"...گریهٴ ابر سبب خندهٴ گل گردد و دمدمهٴ رعد نتیجه‌اش زمزمهٴ بلبل شود و شدّت برد جمال ورد به بار آورد و طوفان سرد باغ را به شکوفه‌های سرخ و زرد بیاراید."

http://www.negah32.info/index.php?option=com_conte...

!Thank you Dear Alborz, and happy Nawruz in advance