بهائی، اوه اوه اوه، صهیونیست


Share/Save/Bookmark

alborz
by alborz
21-May-2008
 
بهائی، اوه اوه اوه، صهیونیست! ابراهیم نبوی e.nabavi@roozonline.com - چهارشنبه 1 خرداد 1387 [2008.05.21]

در راستای اینکه در جریان انفجار شیراز گروهی که مخالف وهابیت و بهائیت بودند، کشته ‏شدند و اول معلوم شد که انفجار توطئه نبوده، ولی بعدا مسوولان مربوطه به این نتیجه رسیدند ‏که وقتی در کشور ما گران شدن قیمت گوجه فرنگی هم توطئه استکبار است، چطور ممکن ‏است انفجاری به این بزرگی توطئه نباشد، و لذا تشخیص داده شد که اگر توطئه باشد بهتر است ‏و برای هر توطئه ای باید عوامل آن کشف شده و چون گروه مورد انفجار، مخالف وهابیت و ‏بهائیت بودند، و وهابیون دم دست نبودند، اما بهائی ها دم دست بودند، تعدادی از بهائی ها ‏دستگیر شدند. و با توجه به اینکه گروه منفجرکننده که اول در حال فرار بوده و دستگیر شدند ‏و معلوم شد ابتدا انگلیسی هستند، و بعد تشخیص داده شد که چون آمریکا خطرناک تر از ‏انگلیس است، پس بهتر است آمریکایی باشند. اما همین دیروز مسوولان مملکتی به این نتیجه ‏رسیدند که اصلا یادشان نبود که اسرائیل از هر دو خطرناک تر است، پس تشخیص داده شد ‏که به گفته دری نجف آبادی، دادستان کل کشور بمب گذاری شیراز مستقیما دست اسرائیل بود. ‏در همین چند راستای نامربوطی که عرض شد، و با توجه به اینکه سخنگوی هیات دولت ‏دیروز اعلام کرد که « بازداشت بهائیان دلایل امنیتی دارد.» اینجانب نیز شدیدا از اظهارات ‏این سخنگو حمایت کرده و با توجه به دلایل مختلف معتقدم " بهائیت" چه در این انفجار دست ‏نداشته باشند، چه دست داشته باشند، امروز جزو دشمنان خطرناک ایران محسوب شده و دلایل ‏خود را در همین راستا به عرض می رسانم.‏

دلیل فلسفی: بهائی ها وجود دارند، و کسی که در ایران وجود دارد، خود بخود خطرناک است، ‏چه رسد به این که بهائی هم باشد، پس بهائیان تا وقتی موجود هستند، مخالف امنیت کشور بوده ‏و نه تنها در انفجار شیراز بلکه در گرانی مسکن، جنگ شیعه و سنی، تصادف اتومبیل ها در ‏جاده های شمال و انفجارات ناشی از لوله کشی گاز نیز نقش دارند.‏

دلیل تاریخی: بهائی ها حداقل سی سال است که یا مورد حمله قرار داشتند، یا مشغول زندان ‏کشیدن بودند، یا در حال بازجویی شدن بودند، یا به زور تغییر دین می دادند، تازه هر وقت هم ‏به آنها می گفتی نظرت چیست؟ می گفتند ما اهل سیاست نیستیم، طبیعی است آدمهایی با این ‏سابقه تاریخی خطرناک هستند. ‏

دلیل سیاسی: در ایران شاعران و نویسندگان و خوانندگان و رانندگان و زنان و دانشجویان و ‏فیلمسازان و نی نوازان، همه یا اول سیاسی بودند، یا اینکه کم کم سیاسی می شوند، چطور ‏ممکن است یک نفر ایرانی باشد و سیاسی نباشد؟ همین یک دلیل نشان می دهد کسانی مثل ‏بهائی ها که می گویند ما در سیاست دخالت نمی کنیم، حتما یا جاسوس اند، یا ایرانی نیستند. ‏اگر هم ایرانی نیستند و در ایران زندگی می کنند، حتما قصد انفجاری چیزی را دارند، به ‏همین دلیل کاملا سیاسی، بهائیان موجوداتی خطرناک و ضد امنیتی هستند و باید مثل صد سال ‏گذشته باز هم مجازات شوند.‏

دلیل منطقی: چطور ممکن است انفجاری در شیراز صورت بگیرد و محل انفجار محل ‏مخالفت با وهابی ها و بهائی ها باشد و چون افراد مورد انفجار از بهائیان بیزار هستند، بهائی ‏ها در این انفجار دست نداشته باشند؟ از طرف دیگر تا به حال سابقه نداشته که یک بهائی ‏دست به خشونت زده باشد یا کار خطرناکی در سیاست کرده باشد، پس منطقا نتیجه می گیریم ‏که اگر این گروه تا کنون کار خشونت آمیزی نکردند، حتما از این به بعد می خواهند بکنند.‏

دلیل جغرافیایی: اکثر بهائی ها در سالهای بعد از انقلاب از ایران رفتند، اما عده ای از آنها در ‏کشور ماندند، در حالی که عقل حکم می کند آدم در جایی که اجازه هیچ کاری ندارد، نماند و ‏برود به جایی که می تواند هرکاری خواست بکند، پس وجود این افراد در ایران نشان می دهد ‏که آنها نقشه ای دارند، و وقتی وجود یک آدم نشان می دهد که نقشه ای دارد، پس معلوم است ‏که بهائی ها انفجار شیراز را انجام دادند و به دلایل جغرافیایی هم ضدامنیتی هستند.‏

دلایل اطلاعاتی: بهائی ها حق استخدام شدن ندارند، در ارتش هم که نمی توانند وارد شوند، به ‏دانشگاه هم که نمی توانند بروند، وارد سیستم دولتی و اطلاعاتی و انتظامی هم که نمی توانند ‏بشوند، پس همه چیز نشان می دهد که آنان دسترسی بسیاری به اطلاعات داشته و اگر هم ‏تروریست نباشند، حداقل جاسوس هستند. بهائی ها شرایط جاسوسی را هم در تمام این سالها ‏داشته اند، هم دسترسی به اطلاعات محرمانه داشتند، هم کسی آنها را کنترل نکرده است.‏

دلایل دینی: در ایران همه ادیان آزادی کامل دارند، فقط یهودیان صهیونیست هستند، سنی ها ‏وهابی و خطرناک هستند، دراویش مورد حمله قرار می گیرند، اصلاح طلبان دینی هم که ‏عامل دشمن هستند، مراجع تقلید شیعه هم که حق ندارند از خانه شان بیرون بیایند، طبیعتا ‏همین دلایل ساده ثابت می کند دستگیری بهائیان در روزهای اخیر، هیچ دلیل دینی ندارد و به ‏قول سخنگوی دولت، فقط و فقط به دلایل امنیتی بهائیان بازداشت شده اند.‏

نتیجه گیری اخلاقی: همین که بهائی ها با وجود همه محبتی که هر روز از سوی حکومت به ‏آنها می شود، هنوز زنده هستند و در ایران زندگی می کنند، بزرگترین دلیل بر خطرناک بودن ‏آنهاست. ‏

یک پیشنهاد خارج از موضوع: برای کاهش نقدینگی و بهای سکه در ایران پیشنهاد می شود ‏عکس احمدی نژاد روی سکه ها و اسکناس چاپ شود.

ابراهیم نبوی e.nabavi@roozonline.com - چهارشنبه 1 خرداد 1387 [2008.05.21]

 

 


Share/Save/Bookmark

more from alborz
 
default

How are they ? i mean bahai

by Gholam (not verified) on

How are they ? i mean bahai people ?


default

Thank you Jahanshah

by Jahandoost (not verified) on

Thank you for posting this article from Mr. Nabavi.
.
I think that you are one of those rare Iranian souls who are free of many prejudices and in particular your magazine has contributed in raising the profile of varoius human rights issues that Baha'is in Iran face on daily basis.
.
We are only one many minorities in Iran who are suffering, however, there appears to be widespread misconceptions about Baha'is. Articles such as this, which is from a respected and unbiased source, undoubtedly will help to remove some of these misunderstandings.
.
with kindest regards
Ramin


jimzbund

Gol Gofti Nabavi

by jimzbund on

 I am amazed at the extent of lies that these IRI guys can come up with ! I am not sure what kind of God considers these vermins his followers ?  shame on that God....

 Bund, Jimz Bund


default

shoot

by Mehran-001 (not verified) on

I embarrassed myself big time. Thanks for educating me Anonymous-001


default

Baha'is are Scapegoats

by 11101932 (not verified) on

Even a cursory study of the history of the Baha'i Faith shows that the Shiite clergy have used the Baha'is, ever since the inception of their faith, as convenient scapegoats for their own nefarious purposes.
These turbaned wolves have no sense of mercy and lack shame altogether. They are indeed the type of creatures who engage in falsehood, arrests and murders to maintain their stranglehold on the unfortunate deceived masses.
Just consider how many thousands of Iran's best children from even Shiite faith and family have been beaten, imprisoned and murdered by these curse of our land.
So, the Baha'is are always good to distract the masses from the awful conditions that these misruling self-serving turbaned wolves and their functionaries have inflicted on Iran and Iranians. If they succeed in killing or driving out every Baha'i from Iran and still remain in power, they will have to look for other minorities to use as scapegoat.
JJ said it best. Shame, shame, shame on these creatures of tyranny who are dragging the name of Islam in mud by their blatant dastardly actions.


default

Absolutely Hilarious!

by Killjoy (not verified) on

This is one of Nabavi's most brilliant pieces!


default

to Mehran-001

by Anonymous-001 (not verified) on

haha sobh bekheyr he's already a famous professional comic writer. you want to say you've never heard Ebrahim Nabavi's name? lol


default

This is too funny

by Mehran-001 (not verified) on

I fell of my chair laughing. You should become a professional comic writer.


ebi amirhosseini

To Dear J.Rashidian

by ebi amirhosseini on

Give them sometime to digest it!!!!


Tahirih

Thank you Alborz, this is sadly funny and true!!

by Tahirih on

Dear Alborz what a great article by Ebrahim Nabavi. I just laughed so much, it totally shows the absurdity of this fanatic regime.

And I have to say that ,I agree with Mr Rashidian ,I can not wait to see what these thugs will come up with ,for this one!!! come on ,do not be silent :0)))))

Delightfully,

Tahirih

 


Jahanshah Javid

Most excellent

by Jahanshah Javid on

Ebrahim Nabavi has hit a home run. What great piece. The accusations against the arrested Bahais (and Bahais in general) are so ridiculous. Shame shame shame for treating human beings like this. No one has done a better job in discrediting Islam and promoting Bahaism than the Islamic Republic. Barikala... keep it up!


Jahanshah Rashidian

True

by Jahanshah Rashidian on

I wonder how the Islamist thugs on this site react to this piece?