تذکر به حضرت آیت الله عضو جامعهً شیعیان جهان و راه رونده در برنامهً 60 دقیقه- بی بی سی - 06/10/2009

تلنگر
by تلنگر
06-Oct-2009
 

برنامهً 60 دقیقه- بی بی سی - 06/10/2009

 

لطفاً جهت عدم ایجاد و افزایش خطرات ملی و بین اللملی از حضور جهانی خود داری فرمائید. لازم به ذکر است که تفکرات شما به عنوان تفکراتی خارالعاده قبلاً پذیرفته شده , بنا براین برای کمک به امتداد فلسفه وجودی روحانیت از از حضور نمایندگان اسلام بدون ذکر بسم الله در مجامع بین المللی جلو گیری به عمل آورده و در صورت برخورد هر یک از نماینده گان به چراغ قرمزی نوین, درهر استدیو جهانی, به علت مورد تایید بدون  بی استفاده بودن  نقش کرامت انسانی در مولودات ولایت فقیه, از شجاعت مراکز بنیادی شیعه در برخورد با حقایق واضح جامعه ذکری به عمل نیاورید تا به دلیل حقایق ضبط شده در تاریخ بشری که حاکی از عدم استقلال اصولی روحانیت و رابطهً این قشر با انواع هسته های قدرت و انگیزه های اقتصادی مشترک مابین این هسته هاست , بیشتر از این تفکری صورت نگیرد.

 

 با تشکر

 

 جامعهً جهانی آدمهای خودمانی


Share/Save/Bookmark

more from تلنگر