ارسال ضریح جدید قبر امام حسین

ساخت قم

26-Nov-2012
Share/Save/Bookmark

Recently by mehrdadmCommentsDate
Omid Djalili: The Baha'i Faith in Words and Images
11
Dec 05, 2012
Dimmed Lanterns
1
Dec 05, 2012
Iranian TV shows off 'captured US ScanEagle drone'
5
Dec 04, 2012
more from mehrdadm
 
B- Vafa

Ya Hossein

by B- Vafa on

Love Love Love Love..... No hate.


choghok

از ماست که بر ماست

choghok


این دیوانه هایی که میبینیم نه مزدورهای رژیمند و نه بیگانه. اینها تعداد زیادی از مردم ایرانند حتی از آدم های دانشگاهی و درس خوانده. فقط یک سری به موزه حرم رضا الکولی بزنید و ببینید مردم چه پولی روی زریه قدیمی که توی موزه هست میریزند


nozarmahallati

Bunch of F'ing idiots

by nozarmahallati on

crying because they see a man made object for someone who's existance is questionable.  Even if such a Imam ever existed, this kind of idolatry is shameful.

When oil consumption in the West declines by 40% in the next 10 years, and oil prices decline year after year, the so called Muslims who worship this crap will be wake up and really understand how they where F'ed by a bunch of filthy mullahs to the tune of 5 decades and close to half a trillion dollars.

 


Demo

Demo is not a Poet!

by Demo on

Meant 'Prostrate toward Kabah'

Will try to edit the original if possible.


trawetsdor

مشت نمونه خروار

trawetsdor


بابا، خدا هم دست از سر ما ورداشت ما دست از سر خدا و دار و دسته اش ور نمیداریم.

//www.shafaf.ir/fa/news/151072/%D8%B9%DA%A9%D...


Babak K.

Demo wrote:  بجای

Babak K.


Demo wrote:

 بجای ضریح به کعبه رو کن

That is, we should spend on Suadi Arabia rather than Iraq.


Demo

ضریح سازی = بُت پرستی!

Demoاین ضریح سازی و مقبره سازی بر طبق کدام آیه از قرآن صورت میگیرد ای سوته دلان؟
اگر امام حسین در بهشت است ودر کنار خداوند این ضریح سازی و طلا و منبّت کاری و عزا و گریه از برای چیست؟
و اگر نه و تا روز جزادر زیر زمین خفته خواهد ماند که برخاستنش از زیر خاک برایش مشکل شده و از مشاهده ضریحی که بدون اجازه اش بناشده بهت زده خواهدشد ای جاهلان!

بجای عزا داری غذایی به دهان گرسنه ای برسان
سوی کعبه خدا سجده کن و تا توانی خیر برسان!


Anonymous Observer

Yeah...Excellent!!! Spend those millions on Karbala

by Anonymous Observer on

while 3000 of your citizens sleep in tents in snow and freezing weather:

 //www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/11/121126_l93_earthquake.shtml

 

 


Yadam Beh-Khair

119 Kg of Gold

by Yadam Beh-Khair on

$4,760,000 worth of gold (today's price) is heading down to Karbala. This is just the tip of the iceberg, milllions more is going to Lebenon, Syria, Gaza and overseas bank accounts on daily basis.