کوچه ها

کوچه ها
by Roshanak Amrein
20-Sep-2011
 

دیدی که چگونه پر کشیدم

آرام

بی‌ آنکه چشم در خوابی‌ باز شود

و یا از فراقم در اشک.

ولی‌ من حتی بوی خاک کوچه هاتان را

در پشت پلک‌هایم لمس می‌کنم.

کوچه‌ها مرده اند

کوچه‌ها صدای بازی آزادی را

از یاد برده اند

و نام مردگان جوان

بر تارکشان خاک می‌گیرد.


دیدی که چگونه پر کشیدم

و صدای نای چوپان کوه

رفتنم را ترانه نکرد

چوپانان اسطوره‌های باستان را از یاد برده اند

اسطوره‌ها آوارهٔ کوه اند

از یاد رفته

چو مردگان کوچه‌های شهر.

و من.. آه من پر کشیده ام.


Share/Save/Bookmark

Recently by Roshanak AmreinCommentsDate
تک درخت
-
Sep 05, 2012
The lone tree
-
Aug 29, 2012
My planet, my home
2
Jul 20, 2011
more from Roshanak Amrein
 
Troy

بانو روشنکِ گرامی‌

Troy


بسیار زیبا با نفوذ ، موثر ،  پر احساس ممنونم بانوی عزیز

 کوچه‌ها مرده اند

کوچه‌ها صدای بازی آزادی را

از یاد برده اند

و نام مردگان جوان

بر تارکشان خاک می‌گیرد.


Roshanak Amrein

thanks

by Roshanak Amrein on

Anahid khanom, very kind as always..


Anahid Hojjati

Dear Roshanak, what a beautiful poem you have written

by Anahid Hojjati on

Very touching

دیدی که چگونه پر کشیدم

و صدای نای چوپان کوه

رفتنم را ترانه نکرد