در چارشنبه بازار سانتامونیکا

در چارشنبه بازار سانتامونیکا
by Majid Naficy
01-Mar-2010
 

این لهجه را می شناسم

با "نون"های گِردش

که چون تورتیای خشکی

زیر دندان خرد می شوند.

در چارشنبه بازار سانتا مونیکا

با عطر ریحان ایران

لوبیا سبز چین

و فلفل سرخ مکزیک.

زنی از پشت سبد "ب"

به من لبخند می زند.

پیراهنش را "الف"ها پوشانده اند

و جیرجیرک ها در واژه هایش لانه کرده اند.

از روی پل رد می شوم

و به ماشین ها می نگرم

که در آن پایین بی اعتنا به من می گذرند.

می دانم

در شاهراه تمام تابلوها به انگلیسی ست

اما غم من فقط فارسی می داند.

مجید نفیسی  
30 مارس 1993
English translation


Share/Save/Bookmark

Recently by Majid NaficyCommentsDate
دلیل آفتاب
3
Dec 02, 2012
Fire
2
Nov 18, 2012
Sattar Beheshti: "More Honor in Death"
4
Nov 13, 2012
more from Majid Naficy