ظلمت

ظلمت
by LalehGillani
17-Nov-2009
 

شبانگاه است.
شکار طعمه ای سرکش
میل دام فاسق شام است.
خیال هرزۀ شبگرد
بخیل عالم خواب است.

شبانگاه است.
شامۀ دلبری دلتنگ
جامۀ اوج هوس باز است.
ندای لاله ای در بند
نالۀ اختر و ماه است.

شبانگاه است.
شرح غارت گلنار
رسوب حرمت دین است.
سایه ننگ مرجع تقلید
سرخی خون بی گناهان است.

شبانگاه است.
نقل کورۀ باقی
نافذ نسل روضه خوانان است.
مخل ماتم مادر
قصور روزه داران است.

شبانگاه است.
طعنۀ طالع ضحاک
ترس صیاد تبهکار است.
پیام راسخ کاوه
پرچم رزم کماندار است.

شبانگاه است.
درفش یاغی یاران
نگاه خیره خلق است.
سرود جنبش شیران
سکوت بینوایان است.

شبانگاه است.
گدای بخشش ملت
سروش و گنجی و مخملباف است.
شباب توبۀ مسلمانان
حدیث حجلۀ سبزپوشان است.

شبانگاه است.
خیمۀ خون خطاکاران
گنبد گور دلیران است.
غروب قصۀ قران
طلوع آتش یکتا پرستان است.

شبانگاه است.
حاجت داغ عزاداران
پرسه بر قبر عزیزان است.
امید نغمۀ رویا
آه آخر شب نشینان است.

شبانگاه است…


Share/Save/Bookmark

more from LalehGillani