پنج و پنجاه بار

پنج و پنجاه بار
by R Rakhshani
18-Mar-2009
 


پنج و پنجاه بار

گِردِ خورشید گشته ام.

نمی دانم

ماه چند بار

گِردِ من گشته است،

اما می دانم

نیآموختم

اعجازِ آفتاب را،

رازِ مهتاب را.

پنج و پنجاه بار گشته ام

زمین و خورشید و ماه را

در اعماقِ کهکشان،

و جان ام هنوز،

همچنان

زمزمه یِ مهر می کند،

بر زمین و آسمان

 


ر. رخشاني


Share/Save/Bookmark

Recently by R RakhshaniCommentsDate
روياي خنده
-
Jan 27, 2009
بیقراریِ عمر
-
Dec 02, 2008
«آه، ای روشنی...»
5
Nov 22, 2008
more from R Rakhshani
 
default

Wow, You can write "A Poem"

by Mehregan (not verified) on

Wow,
You can write "A Poem"
Ba dourod hae Bahri,
Rakhshani jan,
shearat ziba O Farebast,..
be vajad avaram Ke sheari baesorayam,
,,..
,...
Zaman az man dor Gashteh
Shab enjast,
Tareek,
Cheshm-haeam, be-khab nemravan,..
shear nez be-soragham nayamad,.
Pech-peceh-est,..
hame chez,.. doOr shodeh,.. dar en
Shorooe Saal,
Norouz,.. DoOr
Bahar,.. DoOr,.
farvardin Kojast?
yek Lahzeye Barani,
Yek Lahzeye Bahari,. ra neshanam bedeh,..

Norouz Piroz,
Mehregan


مسعود از امریکا

بسیار لطیف

مسعود از امریکا


خیلی ممنون!