زندان=‌زنده دان، خاطراتِ خانه زندگان (۱)

همنشین بهار
by همنشین بهار
02-Nov-2012
 

ذهن امثال من با پیچیدگی‌های جامعه ایران آشنایی نداشت. بیشتر ما به امتناع انصاف و واقع بینی دچار شده و خودمان را با یک مشت شعر و شعار فریفته بودیم. درست است که آزادیخواهان در تنگنا بودند و جامعه ایران ستم‌زده و وابسته بود امّا سیاهِ سیاه نبود.

از شما دعوت می‌کنم ویدیوی ضمیمه را ببینید.

***

همنشین بهار

hamneshine_bahar@yahoo. com


Share/Save/Bookmark

more from همنشین بهار
 
Shazde Asdola Mirza

ستم دیده گان گناهی ندارند ... تقصیر از ستم است

Shazde Asdola Mirza


Very nicely presented. Thanks for sharing your views and memories, which correctly picture the university life before revolution.

In terms of black vs. gray - don't blame yourself. It is hard to see, when our eyes are blindfolded.


ahang1001

از اول تا به آخر گوش فرا دادم

ahang1001


 

برایم بسیار جالب بود....در انتظار بخش بعدی هم هستم