شیوع بچه بازی شرعی در همدان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Oct-2012
 

پیشتر بارها در باره فاجعۀ بچه بازی در پوشش ازدواج نره خران با اطفال که بازمانده از عهد بربریت و مقبول مردان وحشی خو میباشد مطالبی تقدیم شده؛ برای نمونه در اینجا.

خبر جدید:

علی اکبر فامیل کریمی، معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان در ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان، از جمله گفته:

سال گذشته در افراد بین ۱۰ تا ۱۴ سال، ۱۷۷۳ مورد،.... ازدواج به ثبت رسیده است."

به عبارت دیگر؛ سال گذشته تنها در استان همدان ۱۷۷۳ کودک ایرانی مورد تجاوز جنسی قانونی قرار گرفته اند.

در کنار فاجعۀ تباهی زندگی این اطفال عروس شده، کودکانی است که آنها بدنیا میآورند و عواقب این فاجعه برای جامعه و کشور.

تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است و لا غیر.

تبریک

پ.ن. چه خبر از این حاجی دیپلمات بچه باز یا این یکی حاجی دیپلمات بچه باز؟


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred