اسلام و بچه بازی در ایران


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
09-Jul-2012
 

در خبرها آمده که یک دیپلمات دیگر نظام پربرکت، اینبار در آلمان، "متهم به آزار جنسی کودکان" شده، جنایتی که در تداول عام به بچه بازی معروف است.

سه نکته:

- در ادیان ابراهیمی که همه کم و بیش نسخه برداری از یهودیت است، احکام صریح و آداب و سننی وجود دارد که با معیارهای اجتماعی کنونی و پیشرفت علم جوامع متمدن نتنها خوانایی ندارند، بل، جرم میباشند و قوانین مدنی علیه آنان وضع شده است.

بعنوان نمونه، سنگسار در یهودیت، مسیحیت و اسلام یا تنبیه بدنی همسر، ازدواج با اطفال و دیگر از ایندست احکام و آداب دینی جایی در دنیای امروز ندارند.

- جوامع پیشرفته همان کاری را با ادیان کرده اند که مولانا با قرآن کرده بود:

ما ز قرآن مغز را برداشتیم

پوست را بهر خران بگذاشتیم

- در ایران باستان و دیگر کشورها، ازدواج خواهر و برادر انجام میشده و اکنون امری مذموم، خلاف دین و علم ژنتیک میباشد.

سئوال:

آیا فریاد کشیدن علیه قوانین دینی و آداب و سنن مذموم، منجمله بچه بازی قانونی در ایران، جزء وظیفه انسانی نمیباشد؟

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
anglophile

I am flabbergasted. WHY ALL-IRANIANS?

by anglophile on

I could see that why I was blocked (though I could not justify it when I compared my case against my frequent abusers who were given free rein).

BUT NOT IN MY WILDEST DREAM COULD I IMAGINE ONE OF THE MOST CIVILISED AND KNOWLEDGABLE OF ALL USERS, "ALL-IRANIANS" TO BE BANNED.

I think all those who frequently make a contribution to this site, deserve and must demand and answer.

THE BANNING POLICY IS CONFUSING AND UNCLEAR.

 

IN THE NAME OF WHOEVER YOU BLIEVE IN, PLEASE UNBLOCK "ALL-IRANIANS"

 


Shemirani

Unban my compatriots

by Shemirani on

Proposal to admin (s) why don't  you  make a daily  window  "Blocked user of the Day" !!!! isn't it shameful ??

Yek kola pasban behetoon midan and you can't resist to use it against your own people and undirectly against yourself ????

what is this site without his contributors ??????? nothing ! you should be the first to be thankful that users are spending time to write great blogs here (i m not included among them ), Do we need to come and beg you to unban people each week ?

I have no idea why you banned all iranians but because you don't explain anything we can only speculate about it ! i don't see All-iranians being rude or having violent comment !!!  he doesn't deserve to be ban !

All-iranians Should be unban & I can't wait to read his  spy juicy blogs :D

All-Iranians if you read this, just hold on !! Its a "Franc-maçonnerie conspiracy" against you but we will save you ;))) LOL

 

I don't know much Hooshang but He is my compatriot too and if he was  polite in his comment he shouldn't be ban either !


Shemirani

Is All Iranians Blocked ???!!!!

by Shemirani on

So shocking !!!!!  As Divaneh said it well, All Iranians contributions are great and he is a very polite person !!!

is it the  russian roulette over this site or what ?!!!! :((


MM

just to be fair

by MM on

While it is easy to bash IRI for some of its brutal behaviors, including teen marriage, keep in mind that the stone –age societies believed that as long as the boy could maintain an erection or the female was menstruating, marriage was a possibility.  Even now, the country of Georgia allows 14 year olds to get married if there is parental consent. 

While I believe that one needs to be 18 to get married (mental as well as physical maturity), one also should keep in mind that some states here in the US allow minors to get married under special circumstances.  Not too long ago, Kansas' law allowed even 14 year olds to get married which they recently raised to 15.  Here is the current interpretation of the marriage for teens in Kansas (here, here, here for the world, e.g., Georgia: 18 but 14 with parental consent):

  • The minimum age to get married is 15 in Kansas. This legislation can be waived only by a district court judge who thinks that getting married at such a young age would be in that individual's best interest.

 

Teens who are 16 or 17 years old need to obtain one of the following in order to get married in Kansas:

  • Obtain parental or legal guardian permission and judicial consent.
  • Receive permission from both parents or legal guardian.
  • If the minor's parents are dead, or if there is no legal guardian, permission must be received from a judge.

مآمور

ان اکرمکم عند الله اتقاکم

مآمور


 عزیز بودن یا نبودن دست من و شما نیست!!عزیز دل هموطن!!

I wear an Omega watch


IranFirst

Ayat. Montazeri's Rationalizes Ayeshe's Rape( a debate he lost)

by IranFirst on

 

..and Ayatollah Montazero was one of the "nicer" and more modern Ayatollahs, but read his desperate loosing reasoning when it gets to defending Mohamad's rape of the child. Such is barbaric unreformable Islam

"There is no doubt that the
climatic conditions influence the physical and psychological growth of
girls and their growth are more accelerated in hot climates. 
"

//www.faithfreedom.org/debates/montazeri1.htm


Demo

کودکان ناکام و بچه بازی سایبری!

Demo


 


اگر این سایت مختص ایرانیانی نبود که اکثرأ از نظر رشد عقلی در مرحله کودکی خود گیر کرده اند کدام بچه بازی بهتر میتوانست با وسیله بلاگهای خود ٢ بار در روز در کودکستان مجازی به بازیشان بکشاند؟ و چون این عزیزدردانه ها عقلشان قد نمیدهد اگر بشان بگیم که این بچه بازی از زمان کوروش در مملکت اجدادیشان متداول بوده چیزی نمیفهمند و با دادن یک خروس قندی بهشان همه چیز یادشان میرود! و  فردا روز از نو و بازی از نو!

جاوید بچه های دبستانی!


Zendanian

برای آگاهی "مامورک" ( بر وزن مارمولک) نه چندان عزیز

Zendanian


 چند خط در مورد فحشا در ایران و رسیدن سن روسپي‌گری به کم‌تر از ۱۴  سال. این یکی واقعا از معجزات حقیقی اسلام است.   

------------------------------------------------------------------------------------------ " تن فروشی! اگر چه آمار تن‌فروشان معلوم نيست، اما شيوع اين کثيف‌ترين برده‌گی مزدی در جامعه‌ی ايران به قدری واضح است که هر آدم کور و کری قادر به ديدن و شنيدن آن است. بنا به شواهد (از جمله مشاهدات مستقيم نگارنده) و ارزيابي‌های غير رسمی سن روسپي‌گری به کم‌تر از ۱۴ سال رسيده است! در اين زمينه گزارش خبرنگار سحا‌م نيوز تحت عنوان "از حمله‌ی مردم به خودروی گشت ارشاد تا روايت فساد ماموران نيروهای انتظامی" (www.sahamnews.net) خواندنی است. گرچه برای امثال ما که روزان و شبان شاهد چنين صحنه‌هايی هستيم اين گزارش تکان دهنده – از فرط مصونيت ما – چندان تکان دهنده نيست! شايد به همين دليل است که مقامات از مبارزه با رشوه‌خواری پليس "انتقاد" مي‌کنند و آيت‌الله جنتی به صراحت می فرمايند: "رشوه خواری و رباخواری به صورت علنی و غير علنی در جامعه بي‌داد مي‌کند." www.fararu.com
در مورد اشاعه روسپی گری قانونی و شرعی که تحت عنوان صيغه موقت صورت می گيرد می توانيد به گزارش مندرج در سايت رسمی و دولتی جام جم آن لاين (ارگان خبری صدا و سيمای جمهوری اسلامی مراجعه کنيد. لينک :
//www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100816004044
فقط بعد از خواندن مطلب است که می توانيد عرق شرم بر جبين تان را تا عمق جان احساس کنيد و با شاملو زمزمه سر دهيد که:

در برابر کدام حادثه
آيا
انسان را ديده يی
با عرق شرم بر جبين اش؟)


مآمور

خود گوئی و خود خندی

مآمور


در ایران ازدواج با افراد زیر سن قانونی ۱۵ سال برای زن و ۱۸ برای مرد ممنوع میباشد. برای ازدواج با افراد زیر سن قانونی منوط به حکم دادگاه میباشد.
جالب اینجا است که فرد افسانه ای خودش از خودش مرجع میگیرد!!! بلاگ قبلی نشانه درستی بلاگ فعلی!!

I wear an Omega watch


IRANLOVESISRAEL

Have you even wondered where I have been!?

by IRANLOVESISRAEL on

Thanks for asking! I was hospitalized for a simple routine called penal implant operation going wrong and thank lord Moses I am doing fine now!

May lord Moses bless Fred, Israel, and Iran!

Shlomo the ill lover of Israel.


IranFirst

Every IRI Diplomat's Dream, to follow the Example...(Pic)

by IranFirst on

IRI diplomats are all innocent they just want to follow the following picture

//www.faithfreedom.org/wordpress/wp-content/u...

 

Allah's Love is Attained by Following the Messenger

Surah 3 : Ale Imraan :

(31. Say (O Muhammad to mankind): "If you
(really) love Allah, then follow me (i.e. Muhammad), Allah will love you
and forgive you your sins. And Allah is Oft-Forgiving, Most
Merciful.'') (32. Say: "Obey Allah and the Messenger.'' But if they turn
away, then Allah does not like the disbelievers.)

 

 


divaneh

Is All-Iranians Blocked?

by divaneh on

Why did AI get blocked? He/she was not only a very knowledgeable contributor but also very considerate and polite person. I am shocked. Dear FN do you know why AI was blocked? HTG and Pendare Tohi are already here.


Friendly Notes

Thanks & Corrections

by Friendly Notes on

1. Thank you Truthseeker9 for your attention.

2. In the comment posted as "Fred is expert in Summoning Spirits", there are two errors: "Movies star" should read as Movie star, and "Amin" should read as Admin.

Sorry for the typo error


Truthseeker9

Thanks for bringing that up FN

by Truthseeker9 on

Why was All-Iranians  blocked? I hope he and Hooshang Tarreh-Gol are reinstated very soon. I think Hooshang was blocked under another ID. Both are very knowledgable and missed. PN is here with another ID. 


Friendly Notes

Fred is expert in Summoning Spirits

by Friendly Notes on

He is good in the Art of Magical Evocation (Ehzare Arvaah)! Every morning between 1.00 to 3.00 AM, he summons the spirits of Fred Astaire (Movies star and dancer) and Feredoon Frrokh Zad (Iranian celebrity and TV performer) and asks them to write his beautiful blogs in English and Persian respectively. He then submits the blogs and the Amin posts and features them right away. They are really excellent blogs.

Just wonder every body writes about Fred, but why nobody cares for Pendar Nik, All-Iranians, Hooshang Tarreh-Gol, etc. who are all blocked and they were also good bloggers! 


Truthseeker9

...

by Truthseeker9 on

I think it's hilarious how these people are giving his blogs extra publicity.   :)))


Faramarz

Fred is a Rock Star!

by Faramarz on

 

 

He is being followed every where by Paparazzis, stalkers and imitators! People are even naming their first-borns Fred!

Who said that there was no fame or fortune on Iranian.com?


Cost-of-Progress

I just love it

by Cost-of-Progress on

that Fred really pisses these people off.

Hey ya'll, in case you have not realized it: in the big bad west, you cannot dictate what people write, whether they are featured or not or just pour into their office/dorm and throw them out the window......


Anonymous Observer

Now professor, be a good professor

by Anonymous Observer on

and tell us exactly how

"
Several IC members proved that Fred is not one person or he is a paid full time employee to do this."

as a professor, you should know the difference between a theory, a hypothesis and a rule, right?  So, please tell us, aside from some half baked conspiracy theory, how did several members exactly proved Fred to be not just one person and/or a full time employee.  

We will be waiting for you to prove your credibility.   


MeyBokhor_Manbarbesuzan

Denmark is one of the least religious countries

by MeyBokhor_Manbarbesuzan on

Denmark is one of the least religious countries in the world but yet has one of the highest rates of pedophilia.

They must be closet Muslims. :) 


Roozbeh_Gilani

My guess: Fred the trucker, shall keep on truckin, twice a day!

by Roozbeh_Gilani on

تا فلان جای مزدوران رژیم و آقا زاده‌های مفتخور فرنگ نشین دو بار در روز بسوزه!

به قول آقای انگلفیل: لال ، الف، لال.


Mohammad Ala

Vielen Dank . . . keep on trucking.

by Mohammad Ala on

I asked IC Admin WHY several blogs since yesterday (Sunday July 8, 2012) are NOT featured whereas Fred’s gets two blogs a day.  Several IC members proved that Fred is not one person or he is a paid full time employee to do this.

There have been many original sentences that have not been supported.  Danke schoen or vielen dank.   Even blogs with most comments (e.g. 24 comments) have not been featured.  What gives?

On another subject, Iranian language in English should be called Persian.  As there is no Farsi cats or carpets, there should be no Farsi in English for our language.

There are blogs which get far more visitors than Fred's.  So there... keep on trucking.  Danka schoen aziz.


Faramarz

Why Fred Gets Two Blogs!

by Faramarz on

 

 

Because rain or shine, he writes two blogs per day that are worth reading. The blogs deal with the current issues in Iran, they are well written in both Farsi and English and they are widely read by the frequent contributors on this site.

If anybody else out there can do the same thing, day-in-and-day-out, then they deserve to get featured as well. 

Please try to write a couple of original sentences (just sentences and not blogs) every day and I will support you all the way.


Mohammad Ala

What gives....?

by Mohammad Ala on

There is no explanation why Fred gets two blogs every day (rain or shine).  What gives?  Or what does Fred give to get this privilege?

Every country has problems or similar problems to Iran… just pick up a newspaper and read it.

IC Admin has shown its bias in featuring blogs.  Why several blogs have not been featured and Fred gets two every day?  It seems fashionable to bash Islam whereas similar crimes are committed by Christianity all over the world.


Azarbanoo

ISLAM is RUDE & Audacious for Justification

by Azarbanoo on

of His Crimes against humanity (Children & women).