قسمت اول، عمر به دمشق میرود!!


Share/Save/Bookmark

قسمت اول، عمر به دمشق میرود!!
by مآمور
21-Jul-2012
 

این سریال که با هزینه بالای تهیه شده مخاطب ایرانی ندارد!! یعنی تنها مخاطبی که ندارد ایرانیها هستند! مالزی، ترکیه.......... و تمام جهان اسلام آن را ترجمه شده به زبان خود تماشا خواهند کرد به غیر از ایران! نه ایران آن را خریده نه اصولأ تهیه کنندگان سریال دنبال تماشاچی ایرانی برای سریال خود هستند!!

من در مورد عمر و اینکه عمر کی بود توضیح نمیدهم!! تاریخ است! اگر کسی عمرنمیشناسد و دارد این خطوط را میخواند بهتر است که صفحه را ترک کند!! ولی ذکر یک نکته را ضروری میدانم، شبکه ام بی سی و تلویزیون قطر تهیه کنندکان سریال دقیقأ و بدون هیچ خطا هم آنهای هستند که امروز ' دمشق' !! را به آشوب کشیده اند. ایرانیها که به مصداق 'دشمن دشمن من دوست من است ' عمل میکنند خوب است بدانند این متحد امروز درمورد خود آنها ، آن هم بطور بین الملی، چه میگویند!!

اجازه بدهید من با عربی دست پا شکسته و در حد توان آن برای شما هموطنان ایرانی خلاصه نویسی کنم!!

قسمت اول

پیش درآمد سریال با نشان دادن اسم جعلی خلیج فارس شروع میشود. عمر در راه برگشت از حج فلش بک میکند و داستان زندگی خود را به خاطر میاورد. قبل از بعثت، پدری خسیس و بد زبان که با زور کتک و فحش عمر را مجبور به مراقبت از شترهایش میکرد تا بالاخره با کمک برادرش پولی تهیه کرده و بری تجارت به دمشق!! میرود!! از شهر دمشق خوش میاد ولی از رومیها که شهر در اختیار داشتند نه! گردن کلفت شهر را هم گوشمالی میدهد که میخ خود را بکوبد. در کل چهره بسیار خوب و زیباز عمر به تصویر میکشد. قسمت اول با نشان دادن حضرت علی و پسر عمو خدیجه که خبر از مبعث حضرت محمد میدهد تمام میشود.

ادامه دارد.


Share/Save/Bookmark

more from مآمور
 
مآمور

ابو جهل برادر ابو طالب بود.

مآمور


تا امروز این را نمیدانستم!!

I wear an Omega watch


مآمور

Demo

by مآمور on

I mean it when I refuted my early statement!! I m going very easy in this month and I m trying to stay away from certain behaviors such as 'honking my horn' , no hard feeling brother!!

the words of god is not politic, but there is so much of politics in mbc series!! 

I wear an Omega watch


Demo

شاعر که تویی‌...

Demo


چون جاهل بودی و با علی تو ناشناس
فضل ناآورد نام زلفعلی و تصور و قیاس


zolfali1

"Zolf'e Kaj"

by zolfali1 on

دمولی جونم، شاعر که تویی‌...

:)


maziar 58

..........

by maziar 58 on

I still have problem about that verse.............

KHALAGH -EL INSAN-E MEN AALAGH

HOW CAN IT BE A PROPHETIC VERSE ?

MAZIAR

 

 


Demo

Zolf'e Kaj

by Demo on

 

زُلف را که نهاد زلفعلی اول کج
تا ثریا میرود جهلش کج و ماوج


Demo

Mamoor Jan

by Demo on

Please accept my apology if you thought my words were harsh! It won't happen again! As you know human's knowledge is very little ('Ghaleel') & the more we learn the more we realize the vast power of GOD & human's weakness comparing to it! Nothing is political about the words of Quran. It is all about GOD's Mercy & Wisdom!


zolfali1

relax

by zolfali1 on

and read......or sweem.....since you are much , much, more lower ranking than this one..... both of you......... :)


مآمور

who said I m fasting?

by مآمور on

once again, demo is right! I dont know much specially when it comes to Islam!! when I was younger(much younger) I used to read Quran and still remember some words and phrases!! that is it!! thinking that understanding a little bit of arabic makes one understand Quran is simply non-sens!!

this series will only get more interesting!! and that is all politically!!

I wear an Omega watch


Demo

بخوان! ای مامور عزیز بخوان!

Demo


 


اولین آیه ای که به رسول خدا که عربی بیسواد بود نازل شد این آیه خیلی ساده بود که برای او انجامش غیر ممکن بود: بخوان! (آیه اول سوره العلق ٩٦)
حال مامور عزیز دل شما هم بخوان آیه ذکر شده در کامنت را در مورد جایگاه حواریون و اهل بیت رسول! آیا علی علیه السلام و فاطمه علیها السلام جزو اصحاب و مهاجرین بودند و یا نبودند؟ بخوان! ای مامور عزیز بخوان! بخوان و بدان که هر چی بیشتر بخوانی خواهی دانست که کمتر میدانی!


divaneh

You should not lie when fasting Mamour

by divaneh on

Ali was writing the Quran as Mohammed dictated? Are you making things up as they come to your mind? I have never heard this although I have heard of other people who wrote Quran and could never understand that why god taught Mohammaed how to read but did not teach him how to write. That makes me think he could not read either and pretended.

Quran as it is famously known was collected at the time of Othman. Ali had not even bothered collecting them never mind writing them. He was so busy killing people.


مآمور

the bahai language

by مآمور on

I went to university and learned arabic(in Kuwait)!! unlike other Iranians, when I read the holly Quran, I do understand what it is talking about-if I read it though. The other day one of your other colloquies posted a piece from your book, it was identical writing style to how bible is written in Arabic!!Quran, the words of God and Received by the prophet, was written by Ali. it is a poem style book and very heavy in terms of literature!!

your faith and language are in best case bad copies of Islam!!

 I wear an Omega watch


مآمور

دمو عزیز

مآمور


 جایگاه فاطمه و حضرت علی چیست؟؟ من سعی میکنم غرائض شخصی را دور نگه دارم!!
تشکر از نظر شما

I wear an Omega watch


divaneh

جناب مامور

divaneh


زبان عربی ات که می گویی دست و پا شکسته است. زبان فارسی ات هم که تعریفی ندارد و همه اش غلط و غلوط می نویسی. آدم دلش ضعف می رود برای این همه استعداد. برای مدتی رو بیاور به زبان بی زبانی شاید یک چیزی شد. حداقلش این است که خلقی دعای خیر به جانت خواهد نمود.

اما گویا این عربها به رقابت با جمهوری اسلامی پرداخته اند. درست کردن فیلم راجع به عربها و دروغ پرداختن در مورد وحشی های بی سروپایی مثل مختار معمولاَ از وظایف جمهوری بیگانه اسلامی بود.

 


Demo

جایگاه مشخص اصحاب رسول خدا

Demo


 


و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند خدا از ايشان خشنود و آنان [نيز] از او خشنودند و براى آنان باغهايى آماده كرده كه از زير [درختان] آن نهرها روان است هميشه در آن جاودانه ‏اند. اين است همان كاميابى بزرگ. (قرآن - سوره ٩ - آیه ١٠٠)