PARADE

Uniting for workers

Uniting for workers

Labor Day in Tornoto

by Saead Soltanpour
06-Sep-2007 (one comment)

>>>

TORONTO

کیوسک در زیر زمین خانه ما

بند کیوسک آمده اند تا کنسرت تورنتو را در تاریخ هشت سپتامبردر اپرا هاس تورنتو برگزار کنند

06-Sep-2007 (2 comments)
من از گوشه جاز کیوسک به کیوسک وصل شدم. شهروز مولایی ، جازیست گروه کیوسک در یک پیشنهاد بی شرمانه از من خواست که برای ترانه "افسوس" هلهله بزنم. مساله هلهله خدا را شکر منتفی شدم و جایش هلهله عروسی علی کمالی (بیسیت گروه)را جایگزین کردند. ولی من دیگر درگیر شده بودم و این درگیری یعنی بعنوان مثال چند آخر هفته تمام خزیدن در خانه و سیفون نکشیدن برای جلوگیری از ایجاد صدای زاید در هنگام ضبط جاز " تو کجایی " و یا در یک روز منفی چهل و سه درجه کانادایی ، ساعت سه صبح با شهروز کیوسک تا اتاوا رفتن برای اخذ ویزا برای اولین کنسرت کیوسک در سانفرانسیکو . آلبوم عشق سرعت از نظر من یک آلبوم کاملن زیر زمینی است. همه آلبوم در زیر زمین دو خانه در تورنتو ضبط شده است. یک خانه در شمال تورنتو و خانه ما. >>>

1988

The forgotten cemetery

Our national shame

06-Sep-2007 (6 comments)
A loved one is buried in Karaj’s Beheshte Sakineh. This cemetery which has always been the burial grounds for Karaj and its surrounding villages, is now developing into a cemetery of choice for many Tehrani’s who would like to avoid Beheshte Zahra’s overbearing crowds and mayhem. In November 1998 on the first anniversary of our loved one’s passing, a small group of friends and family gathered at her gravesite to remember her. My sister had brought her good friend, Akram, with her. In mid-afternoon we gathered and performed the necessary rituals of the anniversary.>>>

FRIENDS

I found Azita!

Azita found me…

05-Sep-2007 (3 comments)
I like to write. I dream of writing wonderful, amazing fiction, but then reality happens, and it’s more amazing and powerful than fiction. Maybe “truth” as it is simply cannot be overshadowed by “truth” as I imagine it should be. Today I read this story about a young Iranian man. His name is Sina. He is 18 years old, and he was going to be hanged. When he was much younger, he killed a drug dealer, and by Iranian law, he had two options: He could wait to be executed on his 18th birthday or he could extract the forgiveness of the victim’s family and pay them the blood money. The amount was not specified in the story I read, but in Iran, each life has an exact price. Those who are rich enough or have the right connections, might consider justice an attainable ambition. >>>

EROTICA

Part of our tradition, too

Part of our tradition, too

A collection of Qajar-style illustrations from Wellcome Library

by sourena
05-Sep-2007 (24 comments)

>>>

CONSPIRACY

We should start looking at ways that we as individuals can take responsibility for our own actions

04-Sep-2007 (one comment)
Honestly, I kind of agree with most but not all conspiracy theories. If we look at recent Persian history, there is now documented evidence that foreigners, especially the British, did in fact meddle badly in our affairs. They overthrew governments, toppled dynasties, and had prime ministers and other high officials assassinated or replaced. In fact, I wish George W. Bush, being a strong ally of British, would have learned a few things from them when it comes to dealing with the Middle East. Incidentally, did you notice that for the first 3 years of the war in Iraq, southern Iraq which, was under the control of British troops, was the quietest area? Accident? I think not.>>>

NEW GENERATION

چهره جدیدی از ما

رادیو زمانه – ببین دات تی وی – ایرانیان دات کام

04-Sep-2007
چند سالیست که در هر گوشه و کنار وقتی پای صحبت با ایرانیان را باز میکنم و در مورد مسایل مربوط به کشورم و یا بهتر بگم هموطنانم در داخل و جامعه ایرانی در خارج از کشور بحث و گفتگو اغاز میشه همیشه در یک نقطه ای از این گفتگوها همه چیز به نسل جدید یا جوان یا بهتر بگم نسل مدرن و پیشرفته ایرانی ختم میشه. در حقیقت همه کم و کاستی نسل قبل از نسل جدید یکدفعه سپرده میشه به نسل امروز ایران حتی در خیلی از موارد معرف ایران مدرن یا ایرانیان مدرن نیز به دوش این نسل قرار میگیرد و همچنین قرار این نسل آبروی از دست رفته ما ایرانیان را در همه عرصه ها به ما برگرداند. >>>

HOMESICK

My father, my friend

My father, my friend

Iranian of the day

by Ebi Amirhosseini
04-Sep-2007 (one comment)

>>>

TRAVELERS

Neo-Roman

Neo-Roman

Photo essay: Manchester's Trafford Centre

by shahireh sharif
04-Sep-2007

>>>

WAR & PEACE

یک پرسش

آیا جهان بدون جنگ ممکن است؟

04-Sep-2007 (2 comments)
گفت آرزو بر نو جوانان عیب نیست! البته جهان بدون جنگ استبعاد عقلی ندارد. علیرغم ادعا های زیادی هم که میشود کسی طبیعت انسان را زیر ذره بین نگذاشته که اثبات کنند انسان بذات جنگجوست. خدا را چه دیده اید؟ شاید هم ذات ما صلح طلب بوده و همه این تاریخ پر از جنگ بشر را باید به حساب استثنائات بگذاریم. بعضی ها هم اصلاً خیال همه را راحت کرده و میگویند ذات انسان هم جنگ طلب است و هم صلحخواه. مثلاً نیچه دوگانگی طبایع آپولونی (به پیروی آپولو خدای موسیقی و هنر یونانی) و دیانیزوسی ( به پیروی دیانوسیس برادر ناتنی آپولو و خدای شراب) را در "تبار شناسی اخلاق" و "مرگ تراژدی" خود مطرح کرده است>>>

AIRBORNE

Free and weightless

The take off was so smooth that I did not even realize we were already in the air

03-Sep-2007
Sunday afternoon, an aviation guru friend of mine and I took a drive to Bealeton, VA, located 60 miles South West of Washington, DC to check out a 1930s air show called The Flying Circus and what a delightful circus it was! Melodies of the 20s blasting in the background, a re-enacted 20s radio personality reporting the latest and the greatest in the style of the time, old retired air force pilots relaxing under their straw hats, reminiscing about the old war years, and kids with balloons in one hand, melting ice cream in the other, fully mesmerized by the site of the planes, helped recapturing the sights and sounds of bygone days.>>>

AIRBORNE

Free and weightless

Free and weightless

Photo essay: The take off was so smooth

by Jasjoon
03-Sep-2007

>>>

FREE SPEECH

آزادی بیان متعلق به گروه خاصی نیست

آزادی بیان حق همه است حتی آنانی که به نظر ما اشتباه ترین حرفها را به زبان میاورند

03-Sep-2007 (9 comments)
صحبت درخشان و خلجی یا هر شخص دیگر در میان نیست. بحث اینکه آیا من موافق خط فکری این یک یا خط مشی سیاسی آن یک هستم نیز نیست. مسئله بسیار اساسی تر از این حرفهاست که در بین نظرات شخصی ما نسبت به این یا آن گم شده است. اکثر ما ایرانیها - و خیلیهای دیگر - خط قرمزها و حد نصابهایی برای آزادی قائل هستیم. این حتی شامل حال به اصطلاح لیبرالهایمان نیز میشود. تا اینجای قضیه هرچند جای بحث دارد اما حرفی نیست. مشکل از آنجایی شروع میشود که حد نصاب آزادی افراد را مطابق با افکار بسته و زنگ زده خود محک میزنیم

 

>>>

VISUAL

Golden eye

Interview with author/collector Tony Nourmand

03-Sep-2007
I was doing some personal research on how Hollywood film fashion and the American Way of Life had influenced Persian Society particularly in the 50's and 60's. It was for an article on American Soprano Monika Jalili and her Noorsaaz Band who have revived ( and translated from Persian) some of the great music score's of Iran's Pre-Revolution classic movies. I thus came across a book precisely on one of Hollywood's quintessential icon's of the swinging sixties: Audrey Hepburn the Paramount Years by Tony Nourmand. >>>

CRIME

هنوز هم ستاره مي كشند

ديگر آسمان و دريا آبي نبودند و چشم هاي خورشيدي مردادماه 67 در مه فرو مي رفت

03-Sep-2007 (2 comments)
مشكل جنازه ها را از پيش حل كرده بودند . گورهاي دسته جمعي كه از مدت ها پيش آماده شده بود ، پيكر نحيف هر ستاره را در خود حل مي كرد. خاوران ،‌ گلزاري كه بعدها فاش شد در آن روزها زميني بود كه تنها شاهد بي زبان اين كشتار بود. شاهدي كه نه كسي مي توانست صدايش را بشنود و نه خود مي توانست به حركت در آيد كه اگر مي توانست تا سالهاي سال اگر از اين جنايت مي سرود باز هم كم بود. گورهاي دسته جمعي پذيراي هزاران تن از بهترين فرزندان ايران شد . اينجا ديگر از آنان نمي پرسيدند كه به خدا معتقدي يا نه ؟ ديگر بدون هيچ تفاوتي در برتري عقايد در جنسيت در زبان و در نژاد در كنار هم مي آسودند. ديگر از صداي پاي جلادان خبري نبود ، ديگر از فرياد و شكنجه از نماز و دعاي اجباري از ترس و اضطراب خبري نبود ‌، آرامگاه ابدي بود ... >>>

IDEAS

تاريخ ما و سکولاريسم

نسل جوان ايرانی می تواند بر سکوی سابقهء بومی و خودی بايستد و خواهان آزادی و عزت شود

03-Sep-2007
ما می توانيم اعتقاد به سکولاريسم و کوشش برای اعمال آن را از حوزهء زندگی مدرن بيرون کشيده و آن را در سراسر تاريخ انسان جستجو کنيم تا بدانيم که اگرچه اين آرزو نمی تواند «نو» باشد اما چرا کمتر اتفاق افتاده است که يک چنين آرمانی، که در سايهء آن مردمان می توانند، در عين داشتن عقايد و مذاهب گوناگون، زندگی آسوده و صلح آميزی داشته باشند، نمی توانسته براحتی صورت تحقق بخود بگيرد و تاريخ آدمی، در فضای گمشدگی تساهل و صلح، در سيطرهء تحميل زورگويانهء عقايد، و در کوشش برای اينکه حاکمان همگان را به رنگ خود درآورند، پر از جراحت و چرک و خون است. >>>

DEBATE

جزوه « ساواک »

اشاره به نوشته دکتر ناصر زرافشان در نقد گفتار دکتر عباس ميلانی

01-Sep-2007 (one comment)
آقای دکتر ميلانی در آن گفتگوی کذائی با روزنامه «هم ميهن» شديدأ به نيروهای چپ بخاطر اينکه تحت تأثير «فرهنگ روسی » قرار داشته و دارند ، حمله کرده است ، آنهم بدين جهت که طرفداران آن ها ،« چيزی بنام فرهنگ جمعی راه انداختند » و در آن رابطه کوچکترين نقشی برای « فرد» قائل نشدند. او در آن گفتگو بدون اينکه به نقش مهمی که حاکمين سرکوبگر و سانسورچی که با اعمال خود جلوی چاپ اکثر کتاب های سياسی و روزنامه و مجلات را گرفتند و درآن رابطه اين امکان را بمردم ايران ندادند تا در جامعه ايران برخورد عقايد صورت گيرد و نيروهای سياسی برای نظرات و عقايد خود بطور علنی در بين مردم به تبليغ،ترويج و روشنگری دست بزنند و سره را از ناسره جدا کنند، تمام کاسه کوزه ها را سر چپ و در پيشاپيش آنها حزب توده خرد کرده است. گويا در بوجود آوردن آن وضع، نهادهای سرکوبگر رژيم شاه ، همچون ساواک و دستگاه سانسور رژيم، کوچکترين نقش منفی نداشته اند. >>>

ACTION

Signing for change

Empowering Iranian women through signature campaign

01-Sep-2007 (one comment)
Since June 2005, Iranian society has witnessed the emergence of a discourse centered on women’s rights that has managed to seep into even the most conservative of sectors, and spans a broad segment of society, such as women’s rights activists, NGOs and civil society, academia, government, religious leaders, and the general public. Much of these accomplishments, in my opinion, can be linked to the efforts of a Campaign, which seeks to collect one million signatures with the aim of reforming laws which place women at a legal disadvantage. This Campaign which was launched in late summer of 2007, has managed to attract the support and participation of 1000s of volunteers and supporters >>>

LIFE

Longer vacations

... better workforce

01-Sep-2007 (one comment)
Making fun of the French is a favorite American pastime, none more so than when it comes to how much vacation French workers take. This really gained national attention here in the USA when France opted for the 35-hour workweek. Laugh all we want, but in my humble opinion, they will have the last laugh. The issue goes far beyond just how much one works or plays. The United States ranks last among 21 industrialized countries in the number of days of paid vacation and holidays it guarantees workers by law, says a study by the Washington-based Center for Economic and Policy Research. So complete is the corporate grip on the American psyche that no day in the year, not even July 4, the most patriotic U.S. holiday of all, is a paid holiday guaranteed by law.>>>

POETRY

The Bright Sunlight
31-Aug-2007 (2 comments)
When I looked outside to see the bright sunlight, I knew right away that life was just too good to be true. That even though the sky was blue, I wasn't. I could see the clouds moving, as I concentrated, staring at the sky. In my mind, my life was going great and I had nothing to worry about. At that moment, enjoying the bright sunlight, I felt right, I felt complete.>>>