بخش سوم و چهارم کنفرانس واشینگتن

shohre
by shohre
11-Apr-2012
 

بخش سوم و چهارم کنفرانس واشینگتن

بخش سوم

بخش چهارم

www.iranematv.com


Share/Save/Bookmark

more from shohre
 
default

اگر آن ها دموكراسى براى مردم ايران ما خواهند

ahosseini


 اگر آن ها - دموكراسى براى مردم - ايران ما خواهند - بيايند - بر اساس یک یک احکام انسانی - تمام مردم ايران - عليه اين - نظام فاسد حاكم بشورانند - اگر خواهند تا يك دولتى - در خارج از ايران - بنا سازند - مى بايست - در تبعید - آراى همه ايرانيان - را در نظر آرند - ولى آنها - چنين راهى - نمى خواهند و - اين ره در توان - يك ابر قدرت نمى باشد

Cont...

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.