نتن يابو چه ميخواهد ز جان ملت ايران


Share/Save/Bookmark

ahosseini
by ahosseini
12-Mar-2012
 

نتن يابو
چه ميخواهد
ز جان ملت ايران
عجب حيوان بدخويى
تو گويى قصد اين دارد
كه ايران را
به ياراى
دو صد مزدور
در الحاق خود ارد
وليكن او نمىداند
كه اين نسل جوان ما
دمار از روزگار
يابوى سركش
و يارانش برون ارد
يقينا احمدى و احمدى ها
حاصل دست
همين حيوان بد خويند
همه دانيم
كين هر دو
بسان ان فقيه شر
تبهكار و جهانخوارند
و با هم يك هدف دارند
كه اين هر دو تبهكاران
منو تو، اين نود در صد
نشان دارند
و اينها اتحادى در نهان دارند
بله اين نابكاران قصد اين دارند
كه تا با حمله اى از سوى اسرائيل
تمام مردم ايران
به سوى احمدى
يا احمدى ديگرى ارند
و يا اينكه بساط شيخ برچينند و
مزدودان خود را روى كار ارند
بله اينان شعور مردم ما را
ضعيف و پست پندارند و
انرا مسخره گيرند
و اينگونه
بنام مردم ايران
بقايايى
ز افراد چپ و راست و ميانه
دور هم اورده
با نامى مدرن و
واژه اى نو
تحت عنوان
سكولار و ترقى خواه
بما ايرانيان تحميل بنمايند
ولى اينان نميدانند
كه اين ترفندها ديگر
ميان ما
ندارد جا
همه ايرانيان دانند
اين تكرار تاريخ است
كه تكرار فجايع
در نجف، بغداد
و يا دربصره و كركوك ميباشد
همه ايرانيان دانند
هر جنگى
مخوف و وحشت انگيز است
همانگونه كه انسانهاى با فرهنگ ما گويند
هنوز ان سايه شوم
نبرد هشت ساله با عراق وحاميانش
بر سر ما هست
هنوز اژير هاى قرمز جنگ
ان صداى دلخراش
عامل تخريب ونابودى
درون گوش
هر يك فرد ايرانيست
هنوز شب هاى تاريك و
پناگاه هاى سرد شب
بدن هاى بدون دست و پا و سر
همه ان مادران داغديده
يا كه فرزندان بى مادر
همه اوارگان در بدر
فقر و فلاكت
قحطى و اوارگى
در فكر و در اذهان ما باشد

همه ايرانيان دانند
بنا بر هر دليل و هر بهانه
جنگ مزموم است
همه دانند
دهان توپ
دموكراسى نمى زايد
و از جنگنده هاى ناتو
در بالاى سر
در اسمان و بر فراز شهرها
حق بشر نازل نمى ايد

همه دانند
ايران را
كسى قيم نمى باشد
كه ما ايرانيان
خود سر نوشت خويش را
در صحنه هاى عينى
رزم و نبردخويش
مى سازيم
وما در هر نهاد و مجمعى
ارا مردم را
اساس كار بگذاريم
و ايرانى مدرن و نو بپا سازيم


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

Madonna Tel Aviv Peace Plea

by ahosseini on

Washington Post-Bloomberg:In mid-concert, she waded into Middle East politics. "I chose to start my world tour in Israel for a very specific and important reason," she told the crowd. "If we can all rise above our egos and our titles and the names of our countries and our religions, and treat everyone around us with respect, then we are on the road to peace."

Madonna Tel Aviv Peace Plea 

//iranian.com/main/2012/jun/madonna-tel-aviv-peace-plea 

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


default

بخش زیر نیز به شعر اضافه می شود

ahosseini


تو گويى قصد اين دارد
كه ايران را
به ياراى
دو صد مزدور
در الحاق خود ارد
و از ايران فلسطينى دگر سازد

بلى او در خيال خام خود خواهد -  به ايران چنگ اندازد - و مانند فلسطين - مردم ايران - اسير نوكران خويش گرداند -  و از ايران ما - آن كشورى سازد -  كه در ان امتياز - يك عدد سرباز مزدورش -  بسى برتر - ز حق يك هزار و يك نفر -  از مردم - آزاده ايران زمين گردد. - بياييد اى عزيزان - تا ز دوران مصدق -  يا كه از تاريخ - ده سال گذشته -  در عراق و - كشور همسايه ديگر - كمى ما - درس آموزيم - شما دانيد - آنها با مصدق آنچنان كردند كه با ايجاد نا امنى - چنان كردند - كه اوباش و اراذل - امنيت را - در خيابانها - براى مردم ما - سلب گرداندند - سپس دوران تاريك - شهنشاهى - و آخوندى - به ما تحميل گرداندند - و حالا ادعايى انچنان دارند - بلى - اکنون - همين بى شرم ها - ارث پدر از مردم ايران طلب دارند - و حالا قصد اين دارند -  اقوام بلوچ و كرد و ترك و فارس - عرب ها - شيعه و سنى - به جان هم بياندازند -  سپس خود مثل دوران مصدق - ناجى ايران زمين گردند - و اینکه - خود به جای دولت حاکم فرود آیند - اگر ان ها - دموكراسى براى مردم - ايران ما خواهند - بيايند - بر اساس یک یک احکام انسانی - تمام مردم ايران - عليه اين -  نظام فاسد حاكم بشورانند - اگر خواهند تا يك دولتى - در خارج از ايران - بنا سازند - مى بايست - در تبعید- اراى همه ايرانيان - را در نظر ارند - ولى انها - چنين راهى - نمى خواهند و - اين ره در توان -  يك ابر قدرت نمى باشد  

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


default

Listen to Charlie

by ahosseini on

Just listen, please

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


مآمور

عزیز سیامک که

مآمور


عزیز سیامک که در بلاگ قبل آمار ارقام خوبی از وضع اقتصادی ایران ارائه داده بود معلوم است اهل خود گفتن خود نوشتن است. عزیز ذوق خلاقیت به خرج دادی و شعر را کامل کردی!!
اما آن عزیز دیگر که مطالب تکراری چاپ میکند با الفاظ رکیک ثوجه داشته باشد من را با این نکته گوئی فاقد اخلاق ناراحت نمیکند بلکه باعث بی نزاکتی خودشان میشود!!

I wear an Omega watch


default

سیامک عزیز - سکس( صیغه)و مواد مخدر مهمترین وسیله کسب وکار آخونده

ahosseini


بسى صيغه كرديم در سال سى
فراموشمان شد همه فارسى

مواد مخدر چو نقل نبات
بود توى هر خانه يا هر حياط

كه قتل و جنايت فراوان شده
و فحشا بسى كار اسان شده

كه اين قشر اخوند جاكش شده
بدنبال هر چه نفس كش شده

بداند زمان ظهورش شده
زمان ظهور و حضورش شده 

 چنين گفت رهبر به اسفنديار - كه پول هاى دزديده را پس بيار-  پرده سوم

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


default

مامورم و معذورم - در باره آواتار مامور

ahosseini


 بگو بینم تو در حال چه کاری
تو در حال لواطی یا سواری

بده یک لب مزن اینگونه فریاد
که تا کمتر به تو آرم فشاری

برو‌ای بی‌ شرف کردی تو ....
کنون افتاده ام من توی خواری

نترس بابا تو از این شیخ رمال
ببین افتاده توی گریه زاری

 <<<<<<<ادامه

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


Siamak Asadian

اگه تو امگا پوشی ، من خود نویسم

Siamak Asadian


 تو هر چه ...  به شیخ  دادی، من مینویسم

  و شما را  رجوع  میدهم به یک قلم خبر در باره :

جمهوری اسلامی از شیوخ عرب با فاحشه پذیرایی می کند

//iranian.com/main/news/2012/03/12-5


مآمور

اگر تو شاعری من مامور امگا پوش هستم

مآمور


بله اين نابكاران قصد اين دارند
كه تا با حمله اى از سوى اسرائيل
تمام مردم ايران
به سوى احمدى
يا احمدى ديگرى ارند
و يا اينكه بساط شيخ برچينند و
مزدودان خود را روى كار ارند

یک دو سه   زنگ مدرسه   ساعت اول داریم احمدی
حالا از آخر
سه دو یک   زنگ همون مدرسه    ساعت آخر داریم مزدوری
حالا قاطی پاتی
دو سه یک     زنگ مدرسه     ساعت آخر داریم شاعری

I wear an Omega watch


Demo

Not to Wonder!

by Demo on

The suspect name speaks for itself, if one reads it as an English-Persian mix:

A--Rash  Kam--An--Gir!


default

MM & Azarbanoo - Thanks for your kind words

by ahosseini on

I am glad you enjoyed the poem.

Arash Kamangir's threat is real. They have managed to hurt me. But, I have a very thick skin too. 

 A friend sent the following comment through email:

برخى برانند كه اين حانور وحشى نه يك تن، دو تن، سه تن بلكه نه تن يابو مى باشد. عده اى ديگر او را نه يك تن (هزار كيلو)، نه دو تن، نه. سه تن بلكه او را نه تن يابو به حساب مى اورند. جنتى با شنيدن اين خبر بر اشفته شدو در نماز جمعه اعلام كرد كه يك تن بسيجى حزب الله بر هر نه تن يابو غلبه خواهد كرد.

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


MM

nice poem, ahosseini

by MM on

As they say, war is hell.


Azarbanoo

ahosseini, Great poen & with

by Azarbanoo on

Greater response to Arash Kamangir.


default

You call yourself Arash Kamangir

by ahosseini on

 I wonder what kind of Arash Kamangir you are.

 تو آن تیر و کمان خود به همراه غنایم  

با دو ذست خود

و با تعظیم تحویل نتن میدی؟

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


Arash Kamangir

Don't mess with lion's tail!

by Arash Kamangir on

We shouldn't wonder if we mess with lion's tail for 33 years, the lion can suddenly whack us back! you and your pals cannot do much about it either!!


default

Addition - و از ایران فلسطینی دگر سازد

ahosseini


 تو گويى قصد اين دارد
كه ايران را
به ياراى
دو صد مزدور
در الحاق خود ارد
  و از ایران فلسطینی دگر سازد

ارای مردم را
'ی' جا افتاده

 شاید آلت ذست  مناسبتر از حاصل دست باشه.

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.