در باب توازن در کار و تفریح از قابوس نامه

shahireh sharif
by shahireh sharif
16-Dec-2011
 

فکر می کردم که حکمت 'در بیست و چهار ساعت، هشت ساعت کار، هشت ساعت تفریح و هشت ساعت خواب' ریشه در فلسفه غرب دارد تا اینکه به نوشته زیر در قابوس نامه برخوردم. قابوس نامه اگه یادمون باشه کنابی است پندگونه که بیش از نه قرن پیش نوشته شده:

"هر کاری را اندازه ای است. حکیمان چنین گفته اند که: شبان روزی بیست و چهار ساعت دو بهر بیدار باشی و بهری خفته. هشت ساهت بطاعت خدای تعالی و بکدخدایی خود مشغول باید بودن و هشت ساعت بطیبت و عشرت و تازه داشتن روح خویش، و هشت ساعت بباید آرمید تا اعضاها که شانزده ساعت رنجه گشته باشد از حرکات تکلفی آسوده باشد که جاهلان از این بیست و چهار ساعت نیمی بخسبند و نیمی بیدار باشند، و کاهلان دو بهر بخسبند و بهری بیدار باشند و بکار خویش مشغول باشند، و عاقلان بهری بخسبند و دو بهر بیدار باشند، بدین قسمت که یاد کردیم، هر هشت ساعتی از گونه دیگر."

قابوس نامه، کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار، به تصحیح غلامحسین یوسفی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1347 ص91


Share/Save/Bookmark

more from shahireh sharif
 
shahireh sharif

خب کاهلی و نادانی هم بعضی اوقات لازمه

shahireh sharif


:)

 به نکته جالبی اشاره کردید

ضمنا 

ترکیب اسم انتخابی شما و  توفیق اجباری به جمع عاقلان پیوستن هم جای تعمق داشت

ممنون 


divaneh

مگه دست منه؟

divaneh


اگر دست خودم بود که روزی 16 ساعت می خوابیدم و هشت ساعت هم حال می کردم. گور بابای کار. فعلاَ البته همه اش کار است. یعنی این که در حال حاضر اجباراَ جزو عاقلان هستم اما آرزویم این است که جزو کاهلان و نادانان باشم.

با سپاس از شما و قابوس بیکار. 


shahireh sharif

Thank U all

by shahireh sharif on

I’m glad that others found this interesting, too. Thanks also for the very useful links

درضمن نگران هشت ساعت عبادت هم نباشید. اون هشت ساعت شامل عبادت و کدخدایی خود است که گمونم امور دنیوی رو هم شامل بشه


Faramarz

بخور و بخواب و بعله!

Faramarz


As Mother Nature intended.

Simple rules to live by.


default

Eight Hours for Work, Eight Hours for Rest, Eight Hours for What

by Hooshang Tarreh-Gol on

We Do Best!

//www.feministe.us/blog/archives/2008/09/01/e...

As for the origins of tis division of 24 hours into sections of 8, I leave you to the entry above.

As for Ghabos Nameh, ir remains a literary gem. Supposedly it's  a book of nobility with contributions on how to conduct ones life. Never read the whole text, but glanced through it years ago, the section on eight hours, stood out. Thanks for the reminder. He was definitely ahead of his time.

//www.bayragh.ir/modules/smartsection/item.ph...


Esfand Aashena

هشت ساعت عبادت، هشت ساعت عشرت و هشت ساعت آرمیدن؟!

Esfand Aashena


بد نگذره؟!  کار هم که هیچی‌!  ولی‌ هشت ساعت عبادت یک کم زیاده، باید تخفیف داد! 

Everything is sacred


Jahanshah Javid

Qaboosnameh

by Jahanshah Javid on

Very interesting. Thank you for sharing :)