sahandshams
16-Dec-2009
گفتگو با داریوش سجّادی >>>
sahandshams
19-Dec-2008 (2 comments)
در مورد درخشان>>>
sahandshams
17-Mar-2008 (one comment)
با پیروزی قاطع محافظه کاران درانتخابات مجلس هشتم در ایران نگاه غرب به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در ایران معطوف خواهد شد >>>
sahandshams
15-Sep-2007
آزادی هاله اسفندیاری می تواند نشان از آن باشد که دولت ایران علیرغم موضع گیری های تند نسبت به امریکا و بی پروایی از رویارویی نظامی با آمریکا ترسی واقعی از شدّت گرفتن تنشها با غرب دارد چرا که پیشتر نیز در زمان دستگیری ملوانان بریتانیایی در آبهای خلیج فارس با تهدیدات تلویحی تونی بلر، نظامیان انگلیسی به بهانه رافت اسلامی بی هیچ هزینه ای آزاد و روانه کشورهای خود شدند . >>>
sahandshams
05-Sep-2007

از اينرو نظرات اخير داريوش سجّادي مبني بر « عقلانيت و واقعگرائي در مواضع و مقالات » حسين درخشان را مي توان غنيمت شماري فرصتي دانست که هدف آن اعطاي صلاحيت تصنّعي و اعتبار به افشا گریهاي بچه گانه ء درخشان در بيرون ريختن ارتباطاتِ همکارانش همچون مهدي خلجي و ديگر همکاران نشريه روز با سازمانهاي غير دولتي است.

>>>