دمکراسی تشریفاتی و مجلس فرمایشی هشتم!


Share/Save/Bookmark

sahandshams
by sahandshams
17-Mar-2008
 

صرفنظر از نتایج بدست آمده از شمارش آراء انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی! که برای نخستین بار با عدم مشارکت طیف گسترده ای از گروهها و فعالان سیاسی (1) همراه بود و با عنایت به اعلام مشارکت شصت درصدی مردم در انتخابات از سوی وزارت کشور، می توان بازار انتخابات در ایران را به بازار شب عید تشبیه کرد که بنا به سنّت دیرین و تاریخی مردم خود را موظف، به خرید شب عید می کنند ولو آنکه فروشندگان در بساط خود بنجل به خریداران عرضه کنند!.

 

چنین تشابهی زمانی بیشتر قرابت می یابد که می بینیم گروهها و فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان بدلیل رد صلاحیت چهره های شاخص خود اعلام عدم مشارکت در انتخابات کرده بودند!؛

صرفنظر از احتمال اغراق آمیز بودن میزان مشارکت اعلام شده مردم، طبیعی به نظر می رسد که نظام بر این نکته پافشاری کند که این مشارکت خود نشانه ای از دمکراسی است! نکته ای که در نگاه نخست می تواند در ردّ و تقابل عدم دمکراتیک بودن انتخابات ایران باشد امّا نکته مغفول در این میان تشریفاتی بودن! آن است چراکه مردم تنها مختار به انتخاب ِ نمایندگان گذر کرده از فیلتر استصوابی شورای نگهبان هستند و تشریفاتی بودن این دمکراسی را بیش از پیش نمایان می کند!.

 

انتخاباتی که تنها مردم می بایست به کاندیداهای مورد تائید شورای نگهبان رای دهند وجه تشریفاتی بودن این دمکراسی و مشارکت عمومی را بیشتر نمایان میکند!

از اینرو مدل دمکراسی در ایران را می توان دمکراسی تشریفاتی نام برد! که تنها به ظاهر از چارچوبهای و شاخص های مدل دمکراسی برخور دار است!.

 

نتایج پیروزی محافظه کاران

 

با نگاهی به نتایج حاصل شده مبنی بر پیشگیری لیست محافظه کاران بر لیست اصلاح طلبان در راه یافتن به مجلس هشتم، طبیعیست که سیستم با همین تصّلب کنونی به محدودتر کردن جریانهای مدنی همچون جنبش زنان، جنبشهای دانشجوی و کارگری و ... ادامه خواهد داد و دولت کنونی نیز طی یکسال باقی مانده از حیات خویش به پشتوانه مجلس ِموافق ِ هفتاد درصدی بر مواضع سر سختانه خویش بر سر مسئله اتمی در برابر غرب ادامه خواهد داد!.

ترکیب اکثریت مجلس آینده به مانند مجلس گذشته بدلیل خاستگاه جناحی نزدیک به محافظه کاران
تمایلی در محدود کردن اقدامات دولت در حوزه مسائل اجتماعی و خارجی نخواهد داشت و در نگاه غرب کار کردن با چنین مجلس و دولتی در مورد پرونده اتمی ایران سخت تر و احتمال وسیع تر شدن تحریمها در مراحل بعدی محتمل تر به نظر می رسد.

با پیروزی قاطع محافظه کاران درانتخابات مجلس هشتم در ایران نگاه غرب به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در ایران معطوف خواهد شد و در صورت پیروزی مجدّد محافظه کاران در انتخابات آتی ریاست جمهوری تنها روزنه ء امید تعامل و همکاری با غرب بر سر مسئله اتمی ایران بسته شده و مسیر تشدید تحریمها بر سر مسئله اتمی ایران هموارتر خواهد شد.

 

************
1- شورای فعّالان ملی مذهبی جزءِ گروههایی بودند که طی بیانیه ای عدم مشارکت خود را در تارنمای ملی - مذهبی اعلام کردند.
//mellimazhabi.org/news/032008news/0313mmintkhabat.htm

عبّاس عبدی از دیگر چهره های شاخص اصلاح طلب در گفتگو با رادیو دویچه وله آلمان عدم شرکت خود را اعلام کرد.
//www.ayande.ir/1386/12/post_457.html


Share/Save/Bookmark

more from sahandshams
 
default

Abbas Abdi Interview with a German Radio

by Asghar Geda (not verified) on

An Iranian politician who interviews with the enemy's radio (German Radio in Farsi) should never be alble to get elected or even be allowed to vote. Better yet, he should be hanged. That is my "vote" on Mr. Abbas Abdi (whoever hell he is).