احتمال همکاری اسراییل وکانادادرتهران- دکترامید ندوشنی-

Saead Soltanpour
by Saead Soltanpour
14-Sep-2012
 

لینک تصویری گانال راه حل

مصاحبه سعیدسلطانپور با دکتر امید ندوشنی استاد دانشگاه جنوب کنه تیکاک

در برنامه راه حل 13 سپتامبر 2012 – نگاهی دیگر به تعطیلی سفارت کانادا در تهران

دکتر ندوشانی می گوید احتمالات قوی وجود دارد که یک حلقه کانادایی در ارتباط با ترور داشنمندان هسته ای ایران توسط سازمان امنیت اسرائیل بوده باشد که نگرانی شدید دولت دست راستی هارپر را به بستن عجولانه سفارت در تهران واداشته است.

در پاسخ سوال سعید سلطانپور که بعیدبنظرمی اید چنین اتفاقی افتاده باشد و جمهوری اسلامی از ان تا کنون استفاده تبلیغاتی نکرده باشد. دکتر ندوشانی در پاسخ به نمونه هایی اشاره می کند. وی در ادامه به نازنین افشین جم و رامین جهانبگلو از حلقه های دیگر خط کانادایی اسرائیلی می داند.


Share/Save/Bookmark

more from Saead Soltanpour
 
Shazde Asdola Mirza

IRI "leftist" friends hard at work ... Tabrik

by Shazde Asdola Mirza on


anglophile

"بقول معروف"!!

anglophile


سیصد بار گفت "بقول معروف"! بقول معروف مشتی خزعبلات اندر خزعبلات ارائه شد. خوشبختانه دولت کانادا ذره‌ای توجه به این مزخرفات ندارد.


iraj khan

informative

by iraj khan on

and interesting, thanks for posting it.