دختری با مانتوی کوتاه

persian westender
by persian westender
05-Nov-2009
 

دختری با مانتوی کوتاه

چابک از نرده‌ها بالا میرود...

...و به ناگاه بر گرده‌ٔ جهان می‌‌ایستد

یک سر و گردنی بلند تر از همه

چونان بلند که باد در اوج، روسری‌اش را با خود میبرد

و ابر و باران و مه در موهایش می‌پیچد

مردمان در پایین نظاره گرند

...کمی‌ دورترک

موجوداتی با سر‌هایی‌ به شکل باتوم و قمه

زیر لب تند تند استغفرلله میگویند،

پلک نمیزنند،

آنگاه که از نوک دو پستان سفید دختر

خون سبز فواره میزند.

اینک گوش بسپارید!

دارد آوازی میخواند با لهجه غریب `سهیلا قدیری`

مشتهایش تیز و گره خورده

و سرش آنچنان سرفراز

که هیچ چوبه بلند داری، او را بر نمیتابد.

...کمی‌ دورترک

موجوداتی با سرهایی به شکل باتوم و قمه

باد پاییزی را به جرم لخت کردن درختان

به هشتاد ضربه شلاق محکوم می‌کنند...

۱۴ آبان ۸۸


Share/Save/Bookmark

Recently by persian westenderCommentsDate
مغشوش‌ها
2
Nov 25, 2012
میهمانیِ مترسک ها
2
Nov 04, 2012
چنین گفت رستم
1
Oct 28, 2012
more from persian westender
 
persian westender

Dear Holly

by persian westender on

Great! Merci for reading.

 


HollyUSA

PW

by HollyUSA on

Fantastic beyond any words I can conjure up to convey. Thank you for sharing.


persian westender

MPD Jan

by persian westender on

I had the same  feelings, when I first encountered with the story of “Soheila Ghadiri”, Then the images of young women in 13 Aban having got beaten and still standing firm  made me have that feelings mixed with pride, amazement, hope, anger, and many more...

Take care

 

 


persian westender

JJ

by persian westender on

I thank you so much...

I wish you had let me know that you're gonna put it as the article entry though. I didn't mind regardless.Cheers 


Multiple Personality Disorder

Wow!!! That's just excellent!

by Multiple Personality Disorder on

It gave me goose bumps several times.  Good jod my good man.


Jahanshah Javid

Beautiful

by Jahanshah Javid on

Incredibly beautiful.


persian westender

Thank You Pedro

by persian westender on

.....for reading and the comment.

 


pedro

Nice,

by pedro on

Sad but very powerful. Thanks fo rsharing it wit us.


persian westender

IRANdokht

by persian westender on

It is tragic indeed.

At the same, Iranian women’s involvement  in the recent movement also is glorious and unprecedented. This poem of mine also is a tribute to their fantastic presence in this movement. 

Best 

 


persian westender

Anahid

by persian westender on

Thank you for reading and liking my poem.

Best

 

 


IRANdokht

Heartbreaking

by IRANdokht on

Soheila's story is incredibly sad. Life was a tragic journey for this young woman and it was cut short by cruel injustice. She was the victim of the society and all its flaws.

I liked your poem very much. Thanks

IRANdokht


Anahid Hojjati

Nice poem PW

by Anahid Hojjati on

My favorite part of your poem is :

باد پاییزی را به جرم لخت کردن درختان

به هشتاد ضربه شلاق محکوم می‌کنند...


persian westender

Merci for the link Azadeh

by persian westender on

This write up by Farzaneh Roostai, also was so inspiring:

//www.etemaad.ir/PDF/88-07-30/etemaadp01.pdf

Cheers 


Azadeh Azad

Heartwrenching

by Azadeh Azad on

Thank you for this very moving poem, dear PW.

 //iranian.com/main/2009/oct/soheila-ghadiri

Azadeh