تشکر


Share/Save/Bookmark

Parham
by Parham
27-May-2009
 

بهروز جاوید تهرانی از بند در آمد و در نتیجه به اعتصاب غذای خود پایان داد٫
تشکر از تمام کسانی که کمکش کردند. این نتیجه مستقیم یاری شماست٫ حالا هدف آزاد شدن کامل اوست٫

//hra-iran.net/index.php?option=com_content&v...

بهروز جاویدتهرانی بعد از 23 روز با خروج از سلول انفرادی به اعتصاب غذای خود پایان داد.

روز گذشته بهروز جاویدتهرانی زندانی سیاسی‌ که پنجمین سال زندانی بودن خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری می‌کند، با انتقال به بند عمومی به اعتصاب غذای خود بعد از 23 رو پایان داد. وی در این مدت در سلول انفرادی در حالی که با دست‌بند و پابند زنجیر شده بود، چندین بار توسط ماموران زندانی رجایی‌شهر مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفت.

این زنداین سیاسی هم‌اکنون به بند عمومی 6 زندان رجایی‌شهر منتقل شده است. بهروز جاوید‌تهرانی در حالی پنجمین سال زندان خود را در زندان رجایی‌شهر سپری می‌کند که تا این موقع هیچ‌گاه حق استفاده از مرخصی را نداشته و مسئولین زندان فشارهای زیادی را بر وی تحمیل می‌کنند. وکیل مدافع وی نیز علیرغم پیگیری تاکنون موفق به ملاقات با ایشان نشده است.

لازم به توضیح است در تاریخ 14 اردیبهشت ماه به علت برخورد مسئولان زندان برای انتقال وی به بند دیگری و متعاقباً مقاومت وی فشارها بر این زندانی افزایش یافت، از تاریخ مورد اشاره وی به سلول انفرادی منتقل شد و دو نوبت مورد ضرب و شتم مسئولان زندان قرار گرفت وی مدت بیست و سه روز را در اعتصاب غذا برای اعتراض به شرایط مذکور به سر برد٫

See also:
//iranian.com/main/blog/parham-2


Share/Save/Bookmark

more from Parham
 
Parham

Arash

by Parham on

That's actually nothing at all compared to what a lot of people do. We should learn from them.
It's when I see direct results of what people do that I feel good for having taken a part.
Thank you for your message.


Arash Monzavi-Kia

Thanks for your great efforts Mr. Parham

by Arash Monzavi-Kia on

Arash M-K