غزل تردید

غزل تردید
by Orang Gholikhani
05-Jun-2009
 

از روزنه دنیا سقوط میکند
 

از زمانه دل فریاد میکند
 

دوباره رسیده فصل تردید
 

از دید شکست  رویا پرید
 

آیا شعر بهتر است یا حسرت
 

خنده لبت میبرد این نفرت
 

امشب زمین و زمان ندارند خواب
 

پیری در چشم دیگران میرسدبا شتاب
 

رویا در بیداری  شده  پیشه شاعران
 

گوش بسته و چشم کور  شده روش کافران
 

اگردر انتخاب شعر حافظ پشتیبان اورنگ میشد
 

این گدای عشق از صدقه چشم سیاه  یار توانا میشد
 

اورنگ
 Juin  2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Rainbowcountery

by Orang Gholikhani on

Thnaks RangineKaman jan,

You are welcome.

Orang

 


rainbowcountery

ای کاش منهم متوانستم به این قشنگی شعر بنویسم

rainbowcountery


Orang Jan,

 

THANKS. I really enjoined the song.


Orang Gholikhani

Irandokht jan

by Orang Gholikhani on

Thanks for your kind words.

It is also a blessing to having friends like you and others in this site. I don't name all because I fear forgetting some of them.

Ghadreh hameh shoma ra midoonam.  


Orang Gholikhani

souri jan

by Orang Gholikhani on

Hafez has always been a support for me  as for many other Iranians.

thanks for you support too.

Ghorbanat.

 


Orang Gholikhani

Anhaid jan

by Orang Gholikhani on

Thanks so much for your kind words. Wanting memorizing my humble work makes me proud.

memorizing poems has helped our culture and soul  to survived in the past. so we need keep pushing.

Take care.

 


IRANdokht

very nice Orang jan

by IRANdokht on

It's a blessing to be able to express yourself through poetry. 

this is coming from someone who cannot write even one poetic sentence!

ghadresho bedoon ;-)

IRANdokht


Souri

Orang jan, here's Hafez's support :)

by Souri on

به کوی میکده هر سالکی که ره دانست

دری دگر زدن اندیشه تبـه دانـسـت


زمانـه افـسر رندی نداد جز به کسی
کـه سرفرازی عالم در این کله دانسـت


بر آستانـه میخانه هر که یافـت رهی
ز فیض جام می اسرار خانقه دانـسـت


هر آن که راز دو عالم ز خـط ساغر خواند
رموز جام جم از نقش خاک ره دانسـت


ورای طاعـت دیوانـگان ز ما مطـلـب
کـه شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست


دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان
چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانسـت


ز جور کوکب طالع سحرگهان چشـمـم
چنان گریست که ناهید دید و مه دانست


حدیث حافـظ و ساغر که می‌زند پنـهان
چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست


بلندمرتـبـه شاهی که نه رواق سپهر
نـمونـه‌ای ز خـم طاق بارگه دانست


Anahid Hojjati

your poem is so beautiful that I am going to memorize it

by Anahid Hojjati on

Dear Orang, Your poem is so very beautiful. I have to write it down in my notebook and memorize it. Hafez was your "poshteeban" that you wrote this excellent poem.