میگفت

 میگفت
by Orang Gholikhani
02-Jun-2009
 

میگفت اینجا بهشته

یار با آینده نشسته

کار ، کار ِ سرنوشته

میگفت نکن فراموش

برادر ، دوست خموش

تا این شمع نشه خاموش

میگفت نترس از آتش

با کردارِ سیاوش

زین کن پیکان آرش

میگفت ناجی خود باش

سفر کن ، ناخدا باش

نشه روزی بگی کاش

میگفت بخند وبرقص

نکن این نفس حبس

جای تو نیست این قفس

میگفت از گذشته

رفت و صدا شکسته

حتمأ الان بهشته

اورنگ
Juin 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks

by Orang Gholikhani on

Thanks Souri jan and .... jan

Happy you liked it, I've been happy to do it too ! it came so easily !


default

very nice

by ..... (not verified) on

very nice


Souri

Orang aziz!

by Souri on

Beautiful one! I just loved it. Very nice, simple and ...ziba quoi :)) Thank you so much. This was great.