بیداری شهر

بیداری شهر
by Orang Gholikhani
23-May-2009
 

سکوت شهر را گوش کن
 

نسیم سحر را نوش کن
 

زخم این دل فراموش کن
 

سودای سر خاموش کن
 

که شهر بیدار میشود ای می پرستان
 

بگیرید آخرین پیک از دست دوستان
 

###########_
 

کارگر بیدار
 

از برای بوی گندم
 

بدیدارگنه کار
 

درپناه کنجه إی آروم
 

تماسی حیله إی از ماه  تو خالی
 

که میخراشد این دل بی دین
 

روز گرمیست
 

بیا بیداری شهر بین
 

اورنگ
 

Mai 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

مرسی بهار نارنج جان

Orang Gholikhani


من سعی میکنم سبک های جدیدی را امتحان و ابداع کنم.

خوشحالم کردی که این مطلب را درک میکنید و خوشتان میاید

اورنگ


bahar narenj

اورنگ جان

bahar narenj


من هر دو قسمت را دوست دارم. شعرت هم تازگی و ابتکار داره و هم احساست را القا میکنه.  


Orang Gholikhani

بهار نارنج جان

Orang Gholikhani


قسمت دوم ادامه داستان اول است

کارگران بسر کار میروند و شبگردان به خانه 

قسمت اول آهنگ و ریتم خودش را دشت. نتوانستم آنرا برای قسمت دوم نگه دارم.

چون قسمت دوم هم به نظرم جالب آمد هر دو را اراعه کردم.

شما هر قسمت را که دوست داری  بر بگیر.

با سپاس

اورنگ

 


bahar narenj

لطفا

bahar narenj


میشه قسمت دوم یا شعر دوم را کمی باز کنی؟

مثلا چرا تنها نیمی از شعر قافیه داره و یا ارتباطش باشعر اول به جز عنوان چیست؟

مرسی


Orang Gholikhani

Bajenaghe Naghi

by Orang Gholikhani on

Happy you liked it and thank you for having taken the time to post a comment.

Orang


bajenaghe naghi

orang jan

by bajenaghe naghi on

as usual a very beautiful poem. thank you.

 


Orang Gholikhani

you are welcome Ebi Jan

by Orang Gholikhani on

Thanks Ebi jan.

Orang


ebi amirhosseini

Orang jaan,loved it....

by ebi amirhosseini on

 

Ebi aka Haaji