ترکم کن


Share/Save/Bookmark

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
14-Jan-2008
 

من زمین سرد پائیزم

تو پرستوی بهار

پس بیا ترکم کن

من از درک تو ناکامم

تو از صدا در فرار

پس مرا خسته نکن

بیذارم از این فضای سرد و خشمگین

گرمی خورشید را کجا بردی

این قلب مرا زهرنکن

من ترسان و لرزانم

چو مور چه زیر بارانم

مرا له نکن

سالهاست تو را گم کرده ام

تا امروز به خاک افتاده ام

بیا ترکم کن

که من نمیتوانم تو را ترک کنم


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
default

great

by n.zanincanadai1 (not verified) on

great