انتهای روز

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
08-May-2009
 

پرندگان بال خود گستردند در وحش
 

در گریزی نا امید روی یار دیدند
 

زوزه با دشرق بی پناه از احساسش
 

دست برد در گیسوی مرطوب درخت بید
 

شب تازه رسیده مغرور از ستارگانش
 

سکوت افق سر بسته به انتهای کلام رسید
 

حک شدند کلمات منعکس در د  دیوار ش
 

در این دنیا ی  در بسته حرفها به آخر رسید
 

اورنگ
Mai 2009

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani