رقص عاشقان فرسوده

رقص عاشقان فرسوده
by Orang Gholikhani
03-May-2009
 

آخر شب کنار بار
 

رقص عاشقان فرسوده
 

در همهمه بیتوافتی در غبار
 

آواز غمگین  رفته از خاطره
 

ترنم از خراشی بر گیتار
 

مستان پی خاطره ای گمشده
 

نگاهی که میفروشد این تبار
 

پی اشک مردی بی واهمه
 

بنوش پیکی دگر ای یار
 

تا که این شب بشود افسانه
 

بخوان آهنگی که ندارد آزار
 

بجزلرزش قلب پر بهانه
 

اورنگ                
Avril 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

thanks ali jan,

by Orang Gholikhani on

Jayeh doostan khali bood :-)

Beh omid didar.

Orang


Ali P.

Beautifully depicted!

by Ali P. on

Beh salaamaatee...!

 :-)

Ali p.


Orang Gholikhani

Thanks Souri jan

by Orang Gholikhani on

Merci az lotfat.

Orang


Souri

Bah Bah

by Souri on

Dear Orang,

You brought me to the cafe/bar of Paris, St Germain, St Paul and Quartier Latin!!!

Beautiful, really melancolic and beautiful

Haz kardam! Merci.