سکوت دریا

سکوت دریا
by Orang Gholikhani
27-Apr-2009
 

صدای باران کنار دریا
 

فریاد پرندگان خاموش میکند
 

میماند نگاه متحیر عابران
 

در این هیاهوی غمگین
 

مسافرت بی دلیل
 

اشتباه یا تقدیر
 

سیلاب اشک  دنیا گیر
 

شانه نور خورشید گمشده
 

دیوانه حیرانه  کی شده
 

نگاهش گریان چی شده
 

این طلاطم نیست آشنا
 

گیج خنده،  بردهِ حرف و صدا
 

دنیائی دیوانه از باران و باد
 

او دگر تنها نیست
 

روح خاموش دریا را  شاد باد
 

اورنگ                  
Avril 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

I'm happy you apreciate it

by Orang Gholikhani on

Thanks Laleh jan, You catch it exactly for what it is, a wave for relaxing the sprit.


LalehGillani

Losing Myself…

by LalehGillani on

I love the peace and tranquility your poem conveys. What a state of lightness; What a rush… Beautifully expressed!