لحظه

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
05-Jan-2008
 

بین دو ابر

خورشید میدرخشد

 خنده بچه ای سکوت را قلقلک میدهد

 زمین میچرخد

 در هوا بوی خوب نان جاریست

 پشتم دارد از آفتاب گرم میشود

 این یک لحظه خوشبختیست

 من آنرا میشناختم

 از صدای گرم قدیمی مادرم

 آنرا به من واگذار کنید

 این حق من است


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Merci Monda jan , saal no shoma ham mobarak

by Orang Gholikhani on

Thanks for comment Monda jan

Omidvaram dar saal no az ine lahzehat ziad dashteh bashi.

Ghorbanat

Orang


Monda

بهشت...

Monda


 

رو چه قشنگ توصیف کردی

سال نو مبارک به اورنگ عزیز و عزیزانت.