من

من
by Orang Gholikhani
06-Mar-2009
 

من از دیاری أم که شعر خداست
 

من از شهری أم که مستی صفاست
 

من از کشوریم که افتخارش خاطره ست
 

من از  تباریم که صوابش گریه است
 

من از  نسلیم که تشویشش سراب نیست
 

من از نژادیم که دوگانگی اجباراست

من از قبیله ام که بیحاصلی  قضاست
 

من از خیابانیم که گدائی نارواست
 

من از فنا ناپذیران عمق تاریخم
 

برای کی از خود بیگانه گی یک معماست
 

اورنگ
 Mars  2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Merci Monda Jan

by Orang Gholikhani on

It couldn't be more clear.

Great thanks.

Orang


Monda

you said it again Orang..

by Monda on

in loud and clear words. Thank you for your sharing today. I could relate to it too well.

 ماندا


Orang Gholikhani

ما

Orang Gholikhani


آذرین جان

 

مرسی .حرفهایت خیلی بدلم نشست. جای درددل نیست ولی حرفهایت پادزهری بر شک وتردید بود.

 

پرنسس جان

 

وقتیکه من و تو ما میشود

 

لذت سرریز وبی پروا میشود

 

از صمیم قلب مرسی از لطفت

  

ابی جان

 

مرسی . سپاس برای تشویقت

 

مهمان عزیز

 

ما فرزندان صبور ایرانیم

 

ما شاعران با عشق و ایمانیم

 

ما وارث حافظ و خیام و نیمائیم

 

با امید لیاقت به این وراثت از لطفت تشکر میکنم

  

اورنگ

 

 


Azarin Sadegh

Beautiful!

by Azarin Sadegh on

Orang Jan,

I love your poem! It has this duality in each line, which is so well expressed...this duality and even a hint of regret! Whoever this man is, whoever you are, you do have this "L'âme Du poet, ce regard sensible"...

Loved it! Azarin

 

 


Princess

Identity

by Princess on

What a beautiful piece about our identity! Thank you, dear friend, for voicing so many shared emotions. I love you poems.


ebi amirhosseini

Orang jaan,loved it....

by ebi amirhosseini on

Sepaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas!!

For you:

Ebi aka Haaji


Mehman

احسنت اورنگا !

Mehman


اورنگا!

تو از دیار پاکان چابک سواری

تو از قبیلهء رستم دستانی

تو با خاطرات داغ کویری

تو از دیار سلحشوران تنگسیری!

 

درود بر تو!

ب مهمان