دیشب و امشب

دیشب و امشب
by Orang Gholikhani
19-Feb-2009
 

این شراب باگوار
چه نجاتی بود دیشب

برای درد دوری یار
چه شفائی بود دیشب
 
مرغ سحرمیخواند در غبار
بوف کور غریب بود دیشب
 
چشمک زد ستاره باوفای یار
 چه صفائی بود دیشب
 
تب و درد سر فراموش شد در کار
 وقت بیقراری بود دیشب
 
چرا این نور بیمروت شد بیدار
 که خوابش را میدیدم دیشب
 
گفتا چه نشسته ای بیکار
 شاید عشق یار باز آید امشب
 

اورنگ  fev 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Monda jan,

by Orang Gholikhani on

Bebakhshid, inja dar faraseh esmeh shoma ra Manda mineveshtand.

Manda Hamisheh bemanad


Monda

Orang jan

by Monda on

اسم من مانداست.

 بقول دوستان خوبم ماندا نماندا!


Orang Gholikhani

دیشب و امشب و هرشب

Orang Gholikhani


موندا و سوری جان

 مرسی از لطفتان

وجود دوستانی مثل شما عاشق شعر شبهای شاعران را شیرین میکند

باسپاس

اورنگ

 


Monda

Very nice...

by Monda on

description of my mental state just the other night!


Souri

Orang jan

by Souri on

شاید عشق یار باز آید امشب


It will come back tonight, I'm sure!!

With a poet like you,  an eternal lover, love is always au Rendez-Vous

Thanks for this soul lightener poem. Very romantic