شهر فرشتگان

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
30-Nov-2008
 

اینجا هیچ چیز واقعی نیست
 

سنگ تو خالی
 

پرنده مردنی نیست
 

همه کشته ومرده شهرت
 

راه اینجا فرشتگی نیست
 

به عشق خورشیدطلائی در ته جاده
 

بجز فرار به پیش چاره ای نیست
 

از تپه به دره از دره به دریا
 

در تقاطع یاری منتظر ما نیست
 

گمشده گرفته نفس به امید آینده زیبا
 

پشت تپه پنهان بجز سراب چیزی نیست
 

پرواز قو روی دریاچه آزادی
 

بدون قدرت و ثروت امکانی نیست
 

اینجا همه  چز ممکن است حتی مات شدن به گذشته خود
 

ولی راهی برای آینده ما نیست
 

اورنگ
 Aout  2008


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Souri

Yes, New York : 100/100

by Souri on

I love Manhattan !! This is my city. You are %100 right about that. I don't know SF yet, but I'm sure it's one of the most beauriful place.

 


Orang Gholikhani

Souri jan and princess khanoom ;-)

by Orang Gholikhani on

Still thanks for kind words as always.

Somewhere it is better to visit a city with paradox than a flat city but in US my preference goes always  to NY and SF. 


Souri

Orang jan

by Souri on

Beautiful poem, as always. very nice, very true. I also loved what you just said in this comment below :

" I was wondering from American speech, saying future has been created by
immigrant
people in LA because they have had a dream about future and
some Iranian immigrants who are living there and dream about their
past!"

Paradox my dear !!

You are an observator poet :D)


Princess

Lovely and insightful!

by Princess on

I, too, can relate to this depiction of the city of angles. Thanks, Orang jan!


Orang Gholikhani

To Irandokht and Q

by Orang Gholikhani on

thanks for your comments.

I'v been there this summer and of course I'll be back for other visits if "khoda bekhad" ;-)

I was wondering from American speech, saying future has been created by immigrant people in LA because they have had a dream about future and some Iranian immigrants who are living there and dream about their past!

 Take care.


Q

Beautiful

by Q on

so much of it is mental, not physical.


IRANdokht

so true

by IRANdokht on

I liked your description...  you're still going to visit, right?  ;-)

Thanks for the nice poem

IRANdokht


Orang Gholikhani

Monda jan

by Orang Gholikhani on

Very happy you apreciate it. Thanks for your comment.


Orang Gholikhani

To Mahi Sia

by Orang Gholikhani on

Sorry for typo mistake, I changed it.

پرواز قو روی دریاچه آزادی

قو خیلی زیبا و مغرور روی دریاچه مینشیند ولی آزاد نیست چون راهی به دریا ندارد(مثل ماهی سیاه کوچک ) و خارج ازدریاچه دیگر زیبا و مغرور  نیست  


default

پرواز غو روی دریاچه آزادی???????

Mahi Sia (not verified)


پرواز غو روی دریاچه آزادی
__________________________________________________

عنایت بفرماید که منظوراز" قو و پرواز روی دریاچه آزادی" چیه


Monda

So descriptive of L.A.

by Monda on

and the illusions of the lost. So many of your metaphors resonate with me deeply. Thank you Orang.