درد

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
28-Nov-2008
 

درد من دریا

 

دل تو صحرا

 

تن من خسه

 

راز تو سربسته

 

روز طولانی

 

شب  بارانی

 

کلبه ای تاریک

 

کوچه ای باریک

 

تو خشکی کویر

 

من اشکی از چشم پیر

 

اورنگ 

    Juillet  2008

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Ebi Jan

by Orang Gholikhani on

You are so kind as always

Nice poem about Darya . Darya has always been a mistery for me. One day I'll make a poem about Darya too.

Sepass Faravan

Orang


ebi amirhosseini

Orang jaan,beautiful as always...

by ebi amirhosseini on

 

 

Sepaas

 

دریا

*************

 

سینه باید گشاده چون دریا
 تا کند نغمه ای چو دریا ساز
نفسی طاقت آزموده چو موج
که رود صد ره براید باز
تن طوفان کش شکیبنده
 که نفرساید از نشیب و فراز
 بانگ دریادلان چنین خیزد
کار هر سینه نیست این آواز

 

************

 

هوشنگ ابتهاح