فعل زندگی

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
14-Nov-2008
 
زندگی جمله ای نا تمام
پر از کلمه ای ناکامل و خام

زمان را چگونه درک کرد
باچه فعلی صرف کرد

 دارم داری داشت
دنیا را چه باز گذاشت

  هستم هستی بود
ثمر زندگی چه بود
 

اورنگ  
  Juin 2008


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

To Be or To have , it is the question

by Orang Gholikhani on

Thanks to all. I hope all of you will use "to be" every time in present tense.

Souri Jan, you are kind to send it your freinds, I hope they don't consider it as Spam ;-) if they are intrested they could downlaod some of my works and other books here ://www.irania.fr/download.php?list.11

Arash Jan, Thanks for poem. I like Sohrab Sepehri unfortunately I didn't read all his works.

Ebi Jan, Indeed my most loved and admired poets are Khayam and Hafez. Khayam for deep thoughts and word maverik, Hafez for Love and Sprit

Ba sepass be hamegi

Orang


Souri

Thank you Orang

by Souri on

I loved it. All is said in so short and meaningful poem.

I just sent it to all my friends by email.

Regards,


Arash Monzavi-Kia

Sohraab Sepehri

by Arash Monzavi-Kia on

زندگی‌ رسم خوشایندی است

زندگی‌ بال و پری دارد با وسعت مرگ

پرشی دارد اندازهٔ عشق

زندگی‌ چیزی نیست که سر طاقچه عادت،

از یاد من و تو برود.

 


ebi amirhosseini

Orang jaan

by ebi amirhosseini on

Lovely as always.trace of Khayyam?!

sepaas