نی توخالی

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
31-Oct-2008
 

نشستم پای حکایت نی

غرق شدم در نگاه می

چه شکایتی کنم از روزگار

چه مانده از نیستان یادگار

نی تنها نوازید دلیرانه

تار محجوب بود درترانه

نی تو خالی فغان کرد و گسخت

نالید که هر چه بود گذشت

اورنگoct 2008


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks

by Orang Gholikhani on

Thanks Souri jan It is nice to hear from you.

Ali jan,

Thank you, This poem has a story, I did it after Sima Bina's concert in Paris which has been held recently. The guy who play Daf has written

"هر چه بود گذشت"

on his Daf. It went directly to my heart and I wanted share it with all iranian.com.

I know you like good win, I've just finished a poem, I nammed

دایره شراب

 

I'll post it now and please consider it as a special dedicace for you and all Masstan.

Cheers


Ali P.

Bah bah...

by Ali P. on

Orang jaan:

هر چه بود گذشت...

Damet garm

:-)

Ali P.

 


Souri

Beautiful..

by Souri on

Ney , tanha navazid daliraneh.....Jaaye sham o gol o parvaneh khaali bood...

Besiar latif va kheili Irani sha'eraneh ast. Merci Orang jan.