صحرای یار

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
31-May-2008
 

تن تو خوابیده بر زمین

چو صحرا

گرم و آتشین

لب من تشنه و سرگردان

چو حیوان وحشی

در پی سبزه زار و باران

نورخورشید پر میکنذ این دره

چه خسته

از میان درز پرده

پر میکند این تپه و ماهور

چه برجسته

از سایه و نور

کرک پوستت نرم وناز

چه بیدار

میشود راستی من دیگر باز

میروم در انحنای این کمر

چه خمیده

بدنبال اسمش میگردم بی ثمر

در انحراف سینه و گردن گم میشوم

چه آواره

در کدام نقشه راه دل پیدا کنم

میروم و میایم بدنبال چهل دزدان عشق

چه آمد زلزله

بهشت آمد به این کویر داغ

اورنگ


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks but all the pleasure was for me :-)

by Orang Gholikhani on

Shookhi bekenar, for this one, I've been inspired by "The English Patient". It is a great film. One of my most favorit. I can  review it many times. If you didn't see it, I recommend you hurry up to nearest DVD shop and ask it:

//www.youtube.com/watch?v=cmSOVLXYJH8

//www.youtube.com/watch?v=1zhEdqLHgXw

//www.youtube.com/watch?v=sQgBADQWnO4

 


Ali P.

در کدام نقشه راه دل پیدا کنم

Ali P.


 

Aay goftee....!!!

My old maps don't show me the new roads &keep taking me to deadends  :-(

 

:-)

Ali P.


IRANdokht

wow

by IRANdokht on

How erotically patriotic!

Very nice. Thank you

IRANdokht


Jahanshah Javid

goodness!

by Jahanshah Javid on

So so beautiful. what a journey...