در قدیمی

در قدیمی
by Orang Gholikhani
28-Oct-2012
 

این در قدیمی

عاشق صدای پای توست

چشم به راه نظری

قدمی مشامی

از پوست مرطوب توست

تنها رویایش

صدای مشت تو بر قلبش

تا طنین بشکند سکوت

تا برقصد با موج

تابپیچد با ناله روی پاشنه

باز شود به ابرهای شیری روشن

نور پرکند از آینه به آینه

برای نوازش تاریکی غار

و نقاب بر افکند از عاشقان ساکت

این در قدیمی

باز شود به این قلب خسته

اورنگ
Oct 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Merci PW

by Orang Gholikhani on

Thanks for your commment.


persian westender

شعر زیبایی بود اورنگ!

persian westender


من عاشق درهای قدیمی‌ ام..