حکایت سنتور

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
23-May-2008
 

فراموش کن حکایت نی

بشنو زمزمه سنتور

که کرشمه کنان میاید از دور

سکوت را میخراشد چکه چکه

غم را مینوازد نکته نکته

آوایش میچرخد در هوا همچو غبار

دل میبازد همیشه در این قمار

پرواز میکند به اوج دماوند

اسیر میکند آراستگان عشق وند

میکشد وسط دف دیوانه را

میجوشد این خون پارسا را

قلب میتازد بیشتر و بیشتر با ضرب

روح به عرش ابرها میرسد با طرب

به ملاقات خورشید و ماه با هم

که غم جدائی فراموش شود از عالم

اورنگ


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

thanks santour

by Orang Gholikhani on

I enjoyed a lot.


default

enjoy

by santour (not verified) on

Parviz Meshkatian's santour
//www.youtube.com/watch?v=gpJMcL9tVrs


Orang Gholikhani

YES Ali Jan :-)

by Orang Gholikhani on

Our raditional musique is more Rock & Rol than people imagine


Ali P.

:-)

by Ali P. on

bah bah...Santoor rocks!

 

:-)

Ali P.


Orang Gholikhani

enjoy

by Orang Gholikhani on