وسطی

Orang Gholikhani
by Orang Gholikhani
25-Oct-2007
 


تو وسطی


نگاهی که میچرخد


آهسته در یک نفس


گردی آویزان به نور آفتاب


تو وسطی


کلام میشکافت هوا را


تیر مخفی ناکام


کشیده از سیاهی قلب


تو وسطی


کناره میگیری باز


بسان همیشه در پناه سکوت


قدرت در خاطرات است در مقابل پست


تو وسطی تو زنده ای


او رنگ


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
default

oh boy

by vaziri (not verified) on

I don't like the below comments.
The main poem is very interesting though, I wonder
why some people leave such comments.