پرواز دل

پرواز دل
by Orang Gholikhani
14-Oct-2012
 

در پرواز

 دلم

وارد ابری سرد شد

سوت کشید

پرده ناله را درید

گریه کرد از ماورای خواب

اشکهایش شدند باران خزان

 

پرواز دلم

کوتاه شد در تاریکی شب

آمد به پشت بام درد

کسی نبود در انتظار

کام دلم گسیخت از زمان

 

داد دلم

سکوت شهر را شست

تک تک ساعت خفیف شد

سوال بی جواب مانده برام

این دل ما مردنیست

یا پیش از این مرده است

اورنگ

Oct 2012

//www.iroon.com/irtn/blog/41


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

l'espoire fait vivre Azadeh jan

by Orang Gholikhani on

I hope not Azadeh jan

Ghorbanat

Orang


Azadeh Azad

It's already dead, Orang jan

by Azadeh Azad on

It's already dead.

Azadeh