لرزش زمان

لرزش زمان
by Orang Gholikhani
29-Aug-2012
 

زمان زير پای آرزو میلرزد

سينه اميد میشکافد تا ایثار کند آن قلب

که هنوز ميطييد برای رویای سحر

برای ساحلی آسوده

برای دشتی سبز

آغوشیی شيرين

برای فراموشی درد

در زمان خوبان

---

شبهی آمد

گفت آسمان و بهشت ازان ما

زمين خشك و ترس جهنم روزی شما

لذتها كوتاه درحفافه لحظه

یک خنده یک چشمک

زندگی روز به روز بی دريغ از ديروز

و زمين شكاف میخورد چون هر بار

خون سياه جاری میشود در جويبار

کجاست آن جرقه

که به آتش بکشد این خون سیاه

تا آسمان سياه شود

با كره های بهشت عذا دار شوند

زمين و جهنم یک مکان یک زمان

ترس آرزوگردی شود در باد

زمان دوباره بلرزد با خاک

آتش روشن کن این شب

شمع را بگریه انداز

تا عقده نا امیدی بی ثمر شود

در امتداد شبی نزدیک به سحر

زمان بلرز

بلرز برای امید

اورنگ

Aout 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani