گرما

گرما
by Orang Gholikhani
25-Aug-2012
 

گرما پا ميكوبد بر زمين

خشم بي صدايش خاموش كرده هياهوی شهر

مرگ قدم ميزند

از كوجه به خيايان

ديگرديوارها تاب حمايت از سايه را ندارند

همه رویای ساحل را شكار ميكنند

انجا كه بادها ميدوند

بي پروا بی هدف

بي ترس از گذشتن مرزها

و موج های كف كرده

ميبوسند پوست سفيد صدف

گل های آفتاب گردان خيره به خورشيدند

بجز آن گل عاشق

كه چو من به راه تو چشم ميد وزد

عطر تو را در نسيم ميبلعد

تا زنده بماند در اين گرما

عاشق بماند تنها

اورنگ
Aout 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani